Lịch thi chi tiết, kỳ thi cuối kỳ HK2/16-17 hệ Đại học Từ Xa

Lịch thi chi tiết, kỳ thi cuối kỳ HK2/16-17 hệ Đại học Từ Xa

Sinh viên tra cứu lịch thi trong file excel bên dưới

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.