Lịch thi chi tiết, kỳ thi cuối kỳ HK2/16-17 hệ Đại học Từ Xa

Lịch thi chi tiết, kỳ thi cuối kỳ HK2/16-17 hệ Đại học Từ Xa

Sinh viên tra cứu lịch thi trong file excel bên dưới