Trang chủ arrow Tư liệu arrow Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Cng Đon

Hôm nay: 18/04/2014

Tin nhanh
New Page 1

CHO MỪNG BẠN Đ ĐẾN VỚI WEBSITE CNG ĐON TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIN

Tin mới nhất
Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức Nhn sự
Tư liệu
Hoạt động
Tin tức - sự kiện
Website lin kết
Tm kiếm
Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Cng Đon PDF In E-mail
27/12/2004
Cong oan HQG TP HCM

Công đoàn ĐHQG TP. HCM

Công đoàn Trường ĐH KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 200

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

   

    Kính gởi: Ban Chấp hnh Cng đon Trường Đại Học KHTN  - ĐHQG TP.HCM             

 

   Tôi tên là :Nam/Nữ: .

    Sinh  ngày..tháng . năm ..............

    Dân tộc : ..............................

    Hiện ngụ tại :.

    ..................................................................................................................................

    Nghề nghiệp : ....

    Làm việc tại Khoa, Phòng, Ban, Trung Tâm : ........

    ..................................................................................................................................

    Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gởi đến Ban Chấp hnh Cng đon Trường Đại Học KHTN  - ĐHQG TP.HCM để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

    Tôi hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.

    Kính mong được sự chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Tôi xin chân thành cám ơn.

 

      Ý kiến và xác nhận                                                      Người viết đơn

của BCH Công đoàn đơn vị                                        (Ký tên, ghi rõ họ tên)

     

 

Cập nhật lần cuối ( 15/05/2007 )
Hnh ảnh hoạt động
Điểm nng
Truy cập
Hiện c 1 khch online