CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm (SELab)

Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm (SELab)
PGS.TS Trần Minh Triết (Trưởng phòng)
.

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab)

Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab)
PGS.TS Vũ Hải Quân (Trưởng phòng)
PGS.TS Trần Minh Triết (Phó phòng) 

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học phân tử
PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Trưởng phòng)
PGS.TS Phan Thị Phương Trang (Phó phòng)

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân
TS. Trương Thị Hồng Loan (Trường phòng)
TS. Lê Công Hảo (Phó phòng)

Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch

Phòng thí nghiệm Thiết kế vi mạch
TS. Nguyễn Chí Nhân (Phó Trưởng phòng)

.

Phòng thí nghiệm Hóa lý Ứng dụng (APCLab)

Phòng thí nghiệm Hóa lý Ứng dụng (APCLab)
TS Lê Mỹ Loan Phụng (Trưởng phòng)
TS Trần Văn Mẫn (Phó Trưởng phòng)

PTN Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc

PTN Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc
PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Trưởng phòng)
TS. Trương Hải Nhung (Phó phòng)

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Ung thư

Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Ung thư
GS. TS. Trần Linh Thước (Trưởng phòng)

PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Phó phòng)

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo (Phó phòng)

Phòng thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật cao

Phòng thí nghiệm Vật liệu kỹ thuật cao
PGS. TS. Trần Cao Vinh (Trưởng phòng)
PGS. TS Trần Quang Trung (Phó phòng)
PGS. TS Phan Bách Thắng (Phó phòng)

Viện Tế bào Gốc

Viện Tế bào Gốc
PGS. TS. Phạm Văn Phúc (Viện trưởng)
Button
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.