Kết quả xét các chế độ chính sách HK2/2021-2022

1. Danh sách sinh viên được Miễn giảm học phí: Xem file đính kèm

2. Danh sách sinh viên được hưởng Trợ cấp xã hội, chính sách sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách sinh viên khuyết tật (Nhà trường đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản)

Danh sách Trợ cấp xã hội: Xem file đính kèm

Chính sách sinh viên khuyết tật: Xem file đính kèm

Chính sách sinh viên dân tộc thiểu số: Xem file đính kèm

 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2022-3 MGHP-HK2.pdf)2022-3 MGHP-HK2.pdf 302 kB15-06-202215-06-2022
Download this file (2022-4 Chinh sach DTTS-HK2.pdf)2022-4 Chinh sach DTTS-HK2.pdf 193 kB15-06-202215-06-2022
Download this file (2022-4 Chinh sach SVKT-HK2.pdf)2022-4 Chinh sach SVKT-HK2.pdf 154 kB15-06-202215-06-2022
Download this file (2022-4 TCXH-HK2 (2).pdf)2022-4 TCXH-HK2 (2).pdf 206 kB15-06-202215-06-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.