Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2/2019-2020

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2019-2020 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

 1. Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2019-2020:

Do trong Hk2/19-20 bị ảnh hưởng của dịch Covid nên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên sẽ cộng thêm 5đ cho mỗi sinh viên tại mục 3.7

Sinh viên có thể xem kết quả dự kiến theo một trong 02 cách sau:

 • CÁCH 1:
  • Tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động đã được cộng điểm trong HK2/19-20. Điểm tổng kết của học kỳ được cập nhật ngay sau khi khiếu nại của sinh viên được giải quyết.
  • Điểm trên Shub là điểm của từng hoạt động, sinh viên phải đối chiếu với quy chế về mức điểm tối đa của từng mục khi tính điểm tổng kết.

 

 • CÁCH 2: xem kết quả điểm chi tiết tại trang Dịch vụ trực tuyến CTSV. Điểm tổng kết của học kỳ được cập nhật định kỳ 02 lần/tuần
  • Truy cập Website: http://ctsv.hcmus.edu.vn/onlinetest
  • Thông tin đăng nhập:

   Username: MSSV

   Pass: CMND/CCCD (toàn bộ user đã được set lại mật khẩu từ 20/10)

  • Chọn mục Điểm rèn luyện\ chọn “Grade” trong khu vực quản trị khóa học (góc bên phải cuối màn hình).
 1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận khiếu nại: từ 21/10/2020 – 04/11/2020

Nội dung

Nơi tiếp nhận

Email các cán bộ phụ trách

Mục 5

Văn phòng khoa CNTT

Toán: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

CNTT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. 

Vật lý + HDH + KTHN: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Hóa+ CN Hóa:  Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  

Sinh + CNSH: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.  

Địa chất: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

KHMT + CNMT:  Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

KHVL: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

ĐTVT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Các mục còn lại

Phòng CTSV

Nộp bản photo các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) tại phòng CTSV hoặc qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.

Lưu ý:

-   Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường

-   Tiêu đề: MSSV - DRL HK2/19-20

-   Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

 Các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời

 

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và xem các hoạt động đã được cộng điểm trên Shub (xem nội dung quy chế tại đây) để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

-            Ban giám hiệu;

-            BCN Khoa CNTT;

-            Đoàn TN, Hội SV;

-            Lưu: VT, CTSV.

TM. HỘI ĐỒNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Trần Vũ

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.