Thông báo v/v cung cấp thông tin để hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 


Số: 05 /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 2 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v cung cấp thông tin để hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (đợt 2)

 

Nhà trường thông báo về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế (BHYT) cho sinh viên như sau:

  • Danh sách sinh viên được hoàn trả:

 

Loading...

  • Đối với các sinh viên chưa có số tài khoản: vui lòng cung cấp số tài khoản (do sinh viên đứng tên chủ tài khoản) cho Phòng CTSV bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc gửi email đến: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. . Hạn cuối cung cấp: 16g30 ngày 16/02/2020.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên./.

 

  Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu (để b/c);

-   Phòng KH-TC (để p/h);

-   Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DSSV hoan tra BHYT dot 2.pdf)DSSV hoan tra BHYT dot 2.pdf 413 kB11-02-202011-02-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.