Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa, tham quan Dinh Độc lập (điều chỉnh chia nhóm tham quan)

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ:

Loading...

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT:

Loading...

LỊCH TRÌNH THAM QUAN DINH ĐỘC LẬP:

Loading...

CHIA NHÓM THAM QUAN DINH ĐỘC LẬP

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DC-KHVL.pdf)DC-KHVL 156 kB11-08-201811-08-2018
Download this file (lich shcd 2018 ctdb.pdf)2018 SHCD - CTDB 700 kB11-08-201811-08-2018
Download this file (lich shcd 2018.pdf)208 SHCD - CTDT 701 kB07-08-201811-08-2018
Download this file (Thong bao DDL cho TSV TTH (18110001 - 18110170), Khoa học Môi trường và CNTT CLC.pdf)TT-KHMT-CNTT CLC 165 kB11-08-201813-08-2018
Download this file ([MỚI] Danh sách chia xe tham quan Dinh Độc Lập K2018.pdf)Lich trinh tham quan DDL 107 kB13-08-201813-08-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.