Thời khoá biểu HK1/2018-2019, ĐHCQ Khoá 2016, 2017, 2018

Lưu ý: Đối với khoá 2015 và 2016, TKB các học phần chuyên ngành xem tại website Khoa.

Các lớp Chất lượng cao cũng xem TKB tại Web Khoa.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TKB HK1-2018-2019.xlsx)TKB HK1-2018-2019.xlsx 51 kB22-08-201822-08-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.