Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu môn Sinh đại cương 1/18HDH

Sinh viên lớp 18HDH học môn Sinh đại cương 1 theo TKB lớp 18KVL1 như sau:

Mã mh Tên môn học Lớp tcphong Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách Tuần bd Ngày đầu tuần
BIO00001 Sinh đại cương 1 18KVL1 LT cs2:E106 3 1 4 Sinh học 27 18/02/2019
 
Về việc đkhp phòng đào tạo sẽ tự động đk môn Sinh DC1/18KVL1 cho sv 18HDH. Các môn tự chọn và anh văn nếu trùng TKB sinh viên phải đăng ký lại trong thời gian điều chỉnh đkhp.
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.