Kế hoạch học tập học phần Thực hành Hóa đại cương 1 / 2 - HK2/2022-2023

Phòng máy học Thực hành Hóa đại cương 1:
 
Thời gian học Lớp Số lượng máy tính Phòng máy (nhà điều hành)
Thứ tư 15/3/2023; 7:30-11:30 22HOH2A 33 4.6
Thứ tư 15/3/2023; 12:30-16:30 22HOH2B 30 4.1
Thứ năm 16/3/2023; 7:30-11:30 22HOH1A 31 4.6
Thứ năm 16/3/2023; 12:30-16:30 22HOH1B 32 4.4
Thứ sáu 17/3/2023; 7:30-11:30 22HOH1C 31 4.1
Thứ sáu 17/3/2023; 7:30-11:30 22HOHTN 30 4.6
Thứ sáu 17/3/2023; 12:30-16:30 22HOH2C 34 4.6
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2023.03-KẾ HOẠCH TH.HĐC1-HK2-2022-23 (1).pdf)2023.03-KẾ HOẠCH TH.HĐC1-HK2-2022-23 (1).pdf 214 kB27-02-202327-02-2023
Download this file (2023.03-KẾ HOẠCH TH.HĐC2-HK2-2022-23 (1).pdf)2023.03-KẾ HOẠCH TH.HĐC2-HK2-2022-23 (1).pdf 155 kB27-02-202327-02-2023
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.