Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa môn Giáo dục quốc phòng & An ninh

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh đã lập kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa môn Giáo dục quốc phòng & An ninh theo file đính kèm

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KH tiếp nhận, QL,RL SV khóa 377.pdf)KH tiếp nhận, QL,RL SV khóa 377.pdf 491 kB30-11-201830-11-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.