Thời khóa biểu HK1/2020-2021 lớp 20HCB (LTĐH)

Thời khóa biểu gồm 3 file: Lý thuyết và thực hành

 Lớp 20HCB1: từ MSSV 2042001 đến  MSSV 2042060

-  Lớp 20HCB2: từ MSSV 2042061  đến  MSSV 2042120

HK1/2020-2021 trường đăng kí học phần cho sv 2 lớp 20HCB1,2.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TKB lop 20BCB1-20HCB2-HK1.pdf)TKB lop 20BCB1-20HCB2-HK1.pdf 272 kB23-10-202023-10-2020
Download this file (TKB thuc hanh lop 20BCB1-HK1.pdf)TKB thuc hanh lop 20BCB1-HK1.pdf 296 kB23-10-202023-10-2020
Download this file (TKB thuc hanh lop 20BCB2-HK1.pdf)TKB thuc hanh lop 20BCB2-HK1.pdf 292 kB23-10-202023-10-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.