Thông báo đổi phòng học lớp ôn thi Liên thông đại học và lớp 16HCB

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi phòng học lớp liên thông ĐH ngành CNTT)

 

1/  Phòng học ôn thi Tuyển sinh liên thông ĐH ngành CNTT năm 2017 thay đổi như sau:

Môn NM Lập trình: ngày 22/10/2017 học tại phòng E302. Các buổi học tiếp theo Môn NM Lập trình học tại phòng C33.

 

2/ Phòng học lớp 16HCB thay đổi như sau:

Môn Phân tích thiết kế phần mềm: ngày 22/10/2017 học tại phòng F303. Các buổi học tiếp theo Môn Phân tích thiết kế phần mềm học tại phòng C23.

                                                                                                                   Ngày 5/10/2017

                                                                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.