Thông báo trúng tuyển Kỳ thi Liên thông đại học theo phương thức phỏng vấn

 THÔNG BÁO 

(Kết quả trúng tuyển diện dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin

và điểm phỏng vấn xét tuyển của tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020 ngành CNTT

và thủ tục nộp hồ sơ nhập học)

                Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kết quả trúng tuyển diện dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học bậc cao đẳng ngành Công nghệ thông tin và điểm phỏng vấn xét tuyển của tuyển sinh liên thông đại học hệ chính quy năm 2020 ngành CNTT và thủ tục nộp hồ sơ nhập học như sau: 

  1. Tra cứu kết quả xét tuyển: T16 giờ, ngày 22/10/2020, thí sinh dùng Mã hồ sơ (Ví dụ: Số biên nhận là 22, Số báo danh là 001 thì Mã hồ sơ: 22_001) để tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: https://tracuuts.hcmus.edu.vn 
  2. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:
  • Ngày 24/10/2020 Trường sẽ thông báo thủ tục nhập học, học phí, lệ phí nhập học và các thông tin liên quan tại trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn (Đào tạo/Đại học và Cao đẳng/Thông báo/Liên thông đại học/Tuyển sinh).
  • Ngày 28/10/2020, từ 8 giờ đến 11 giờ: thí sinh nộp hồ sơ nhập học tại Phòng Công tác sinh viên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q5, TP.HCM.

                                                                                                                                        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.