Thông báo nghỉ học và học bù lớp 19HCB, 20HCB - Liên thông đại học

THÔNG BÁO
1. Lớp 20HCB2 học bù Anh Văn 3 tối thứ sáu 20/11/2020 từ 18g30 - 20g45 tại phòng E302
2. Lớp 20HCB1 nghỉ học môn Thống kê MT tối thứ sáu 20/11/2020.      
3. Lớp 19HCB nghỉ học môn Ẩn dữ liệu và chia sẻ TT sáng chủ nhật 22/11/2020 do trường tổ chức thi cao học.
 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.