Thời khoá biểu HK1/2021-2022 - bậc cao đẳng

Phòng đào tạo thông báo đến sinh viên học Cao đẳng:
1. TKB cao đẳng HK1/2021-2022.
2. Các môn không mở sinh viên có thể đăng ký học lại cùng các lớp ĐHCQ theo hướng dẫn môn thay thế tại link sau:
3. Link đăng ký học lại cùng các lớp ĐHCQ xem trong thông báo đkhp (sẽ cập nhật sau) 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CD_TKB LT va TH HK1 2122.xlsx)CD_TKB LT va TH HK1 2122.xlsx 32 kB25-08-202125-08-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.