Thông báo phòng học lớp Học lại (ĐS B1, GT B2) bậc cao đẳng

PDT trân trọng thông báo lại phòng học lớp học lại bậc cao đẳng HK1/2018-2019.
 
Lớp Mã HP Tên HP Số tiết GVLT Thứ Tiết Phòng
L1 TT003 Đại số B1 45 LT + 0 TH Nguyễn Hữu Trí Nhật T5 13-16 C43
L1 TT027 Giải tích B2 45 LT + 0 TH Nguyễn Văn Thùy T6 13-16 C43
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.