Quy chế quản lý và sử dụng tài liệu mật Trường ĐH KHTN

Quyết định số 1229/QĐ-KHTN ngày 19/9/2016 Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng tài liệu mật Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DMTLM2016.pdf)DMTLM2016.pdf 3114 kB27-05-202027-05-2020
Download this file (QCQLSDTLM2016.pdf)QCQLSDTLM2016.pdf 18089 kB27-05-202027-05-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.