Chương trình đào tạo các ngành học Khoá 2017

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Ngành CN Sinh hoc.pdf)Ngành CN Sinh hoc.pdf 13738 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành CN Thong tin.pdf)Ngành CN Thong tin.pdf 11983 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành Dia chat.pdf)Ngành Dia chat.pdf 11306 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành Hai duong hoc.pdf)Ngành Hai duong hoc.pdf 16667 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành Hoa hoc.pdf)Ngành Hoa hoc.pdf 17040 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành HT Thong tin.pdf)Ngành HT Thong tin.pdf 9173 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành KH May tinh.pdf)Ngành KH May tinh.pdf 22963 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành KH Moi truong.pdf)Ngành KH Moi truong.pdf 2395 kB28-02-202228-02-2022
Download this file (Nganh KH Moi truong.pdf)Nganh KH Moi truong.pdf 17574 kB07-03-202207-03-2022
Download this file (Ngành KH Vat lieu.pdf)Ngành KH Vat lieu.pdf 9568 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành KT Hat nhan.pdf)Ngành KT Hat nhan.pdf 8340 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành KT Phan mem.pdf)Ngành KT Phan mem.pdf 9674 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành KTDT Vien thong.pdf)Ngành KTDT Vien thong.pdf 10851 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành Sinh hoc.pdf)Ngành Sinh hoc.pdf 14961 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành Toan hoc.pdf)Ngành Toan hoc.pdf 21304 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (Ngành Vat ly.pdf)Ngành Vat ly.pdf 30925 kB27-02-202227-02-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.