Chương trình đào tạo các ngành học Khoá 2018

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CTDT_2018_Dia chat.pdf)CTDT_2018_Dia chat.pdf 11124 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_2018_KTDT Vien thong.PDF)CTDT_2018_KTDT Vien thong.PDF 10996 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2018_Hai duong hoc.pdf)CTDT_K.2018_Hai duong hoc.pdf 16667 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2018_HT Thong tin.pdf)CTDT_K.2018_HT Thong tin.pdf 9173 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2018_KH May tinh.pdf)CTDT_K.2018_KH May tinh.pdf 22963 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2018_KT Phan mem.pdf)CTDT_K.2018_KT Phan mem.pdf 9674 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_CN Sinh.pdf)CTDT_K2018_CN Sinh.pdf 18092 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_CN Thong tin.pdf)CTDT_K2018_CN Thong tin.pdf 11983 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_CNKT Moi truong.pdf)CTDT_K2018_CNKT Moi truong.pdf 8424 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_Hoa hoc.pdf)CTDT_K2018_Hoa hoc.pdf 17877 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_KH Moi truong.pdf)CTDT_K2018_KH Moi truong.pdf 17256 kB07-03-202207-03-2022
Download this file (CTDT_K2018_KH Vat lieu.pdf)CTDT_K2018_KH Vat lieu.pdf 10325 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_KT Hat nhan.pdf)CTDT_K2018_KT Hat nhan.pdf 8550 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_Sinh hoc.pdf)CTDT_K2018_Sinh hoc.pdf 19383 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_Toan.pdf)CTDT_K2018_Toan.pdf 21844 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K2018_Vat ly.pdf)CTDT_K2018_Vat ly.pdf 14654 kB27-02-202227-02-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.