Hội thảo Hợp tác doanh nghiệp lần thứ 9: Nơi gặp gỡ giữa Nhà trường và Nhà tuyển dụng

Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức "Hội thảo Hợp tác doanh nghiệp lần thứ 9". Đại diện Ban Giám đốc và bộ phận Nhân sự của 35 doanh nghiệp đã tham gia Hội thảo.


Hội thảo nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Khoa Công nghệ Thông tin và doanh nghiệp. Đây là diễn đàn để Ban Chủ nhiệm Khoa cập nhật những yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó có sự đánh giá khách quan, góp phần thúc đẩy triển khai các hoạt động đào tạo hiệu quả hơn nữa trong tương lai.

Tại Hội thảo, các bên tham gia đã cùng chia sẻ, thảo luận nhiều nội dung thiết thực về Dự thảo thành lập Hội đồng Doanh nghiệp; chất lượng sinh viên được đào tạo trong những năm gần đây; xu hướng tuyển dụng; triển vọng hợp tác giữa Nhà trường và các doanh nghiệp nhằm mang tới nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Tin HCMUS - FIT. 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.