Thông báo khẩn: người học nghỉ đến hết tháng 2 (29/2/2020)

Thông báo khẩn: người học nghỉ đến hết tháng 2 (ngày 29/2/2020)

Thông báo khẩn: Người học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM nghỉ đến hết tháng 2 (29/2/2020).

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, và theo chủ trương của Uỷ ban Nhân dân TP.HCM, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM quyết định cho phép sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị làm việc bình thường theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp và các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh chủ động theo dõi fanpage, website của trường để tham gia lịch học trực tuyến và nghiên cứu tài liệu trong thời gian nghỉ học.

Trân trọng.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.