Thông báo về việc tạm hoãn các hoạt động đón tiếp đối tác nước ngoài và việc đi nước ngoài trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Lưu ý: Toàn thể cán bộ Viên chức, người lao động hoàn thành việc khai báo thông tin y tế toàn Trường lần 2 trước 11g00 ngày 16/3/2020 theo link http://bit.ly/2vUOjob

 

 

 

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.