Mẫu hồ sơ đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B, Đề tài thuộc Chương trình

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B, Đề tài thuộc Chương trình (562, Vật lý, GEN, ...) được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài:

 1.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

 
2.  HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)
Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại A, B, Chương trình (562, Vật lý, GEN,...) (06 bản)

Dự toán kinh phí đề tài theo từng đợt cấp KP (03 bản) + DM đấu thầu (01 bản) 

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản mua Vật tư/VPP/In ấn/... (01 bản)

                  Thông tin xuất hóa đơn để thanh toán:

                            Tên đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

                            Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

                            Mã số thuế: 0303591707

Giấy đề nghi thanh toán chuyển khoản tiền công - Trong trường (01 bản)

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Ngoài trường (01 bản)

Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của Chủ nhiệm bấm kèm báo cáo kết quả/sản phẩm thuê khoán (01 bản)
Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của Thành viên bấm kèm báo cáo kết quả/sản phẩm thuê khoán (01 bản)
 
Lưu ý tùy thời điểm ký mà chọn theo giấy ủy quyền trong thông tin đại diện Bên A trong HĐ và BB thuê khoán cho phù hợp thời gian:
Người đại diện:  TRẦN MINH TRIẾT. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Ø  Từ 01/11/2019-14/3/2021: Theo Giấy ủy quyền của Hiệu trưởng số 1281/UQ-KHTN ký ngày 07/10/2019.

Ø  Từ 15/3/2021-nay: Theo Giấy ủy quyền của Phó Hiệu trưởng phụ trách số 202B/GUQ-KHTN ký ngày 15/3/2021. 

 

3.  HỒ SƠ GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

4.  HỒ SƠ NGHIỆM THU/ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ (Khi hết hạn thực hiện giai đoạn I và đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)

 
 
 
 
       
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf)(23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf 520 kB14-01-202014-01-2020
Download this file (BB bàn giao kết quả của Chủ nhiệm.doc)BB bàn giao kết quả của Chủ nhiệm 37 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (BB bàn giao kết quả của Thành viên.doc)BB bàn giao kết quả của Thành viên 37 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG - NGOÀI TRƯỜNG 3-2022.xls)Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Ngoài trường 35 kB15-03-202215-03-2022
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG - TRONG TRƯỜNG 3-2022.xls)Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Trong trường 35 kB15-03-202215-03-2022
Download this file (Giấy đề nghị HĐ giữa kỳ đề tài cấp ĐQHG-HCM loại A-B-CT.doc)Giấy đề nghị HĐ giữa kỳ đề tài cấp ĐQHG-HCM loại A-B-CT 44 kB22-07-202222-07-2022
Download this file (Giấy đề nghị HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐQHG-HCM loại A-B-CT.doc)Giấy đề nghị HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐQHG-HCM loại A-B-CT 45 kB22-07-202222-07-2022
Download this file (Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài.doc)Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài 34 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản mua Vật tư.doc)Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản mua Vật tư 35 kB06-10-202106-10-2021
Download this file (Giấy đề nghị thanh toán phí công tác + Bảng ký nhận phụ cấp lưu trú.docx)Giấy đề nghị thanh toán công tác phí 26 kB26-06-202026-06-2020
Download this file (Giấy đề nghị thanh toán thù lao họp HĐ .doc)Giấy đề nghị thanh toán thù lao họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ/nghiệm thu 37 kB06-10-202106-10-2021
Download this file (Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm.doc)Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm 36 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Thành viên.doc)Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Thành viên 38 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại 12-2020 PBM.doc)Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại 55 kB07-12-202007-12-2020
Download this file (Hướng dẫn thủ tục đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại.doc)Hướng dẫn thủ tục đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại 53 kB11-02-202211-02-2022
Download this file (Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu - A,B,CT.docx)Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu - A,B,CT 44 kB07-04-202107-04-2021
Download this file (Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đăng ký kết quả - A,B,CT.docx)Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đăng ký kết quả - A,B,CT 35 kB16-04-202116-04-2021
Download this file (Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá giữa kỳ  - A,B,CT.docx)Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá giữa kỳ - A,B,CT 41 kB07-04-202107-04-2021
Download this file (Mẫu Dự toán KP đề tài theo từng đợt cấp KP + DM đấu thầu.xls)Mẫu Dự toán KP đề tài theo từng đợt cấp KP + DM đấu thầu 121 kB07-04-202107-04-2021
Download this file (Mẫu Giấy xác nhận kết quả đào tạo SĐH_final.docx)Mẫu xác nhận kết quả đào tạo sau đại học 19 kB13-08-202013-08-2020
Download this file (Mẫu Giấy đề nghị phê duyệt  tổ chức HN-HT theo đề tài.doc)Mẫu Giấy đề nghị phê duyệt tổ chức HN-HT theo đề tài 39 kB14-09-202014-09-2020
Download this file (Mẫu HĐ thực hiện đề tài B2019.docx)Mẫu HĐ thực hiện đề tài cấp ĐHQG A, B, các Chương trình (562, Vật lý, GEN, ...) 46 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Mẫu Kế hoạch tổ chức HN-HT.docx)Mẫu kế hoạch tổ chức HN-HT 33 kB14-09-202014-09-2020
Download this file (Mẫu R01 - Thuyết minh đề tài ĐHQG A-B cập nhật tháng 7.2021.docx)R01 - Thuyết minh đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B, Chương trình (cập nhật 7.2021) 305 kB06-10-202106-10-2021
Download this file (R05-BAO-CAO-TOM-TAT.docx)R05 - Báo cáo tóm tắt 45 kB16-04-202116-04-2021
Download this file (R07 - Gia hạn thời gian thực hiện đề tài 12-2020.docx)R07 - Gia hạn thời gian thực hiện đề tài 12-2020 27 kB23-12-202023-12-2020
Download this file (R08 - BAO-CAO- GIUA KY - QUYEN 1.docx)R08 - Mẫu báo cáo giữa kỳ đề tài - Quyển 1 81 kB05-01-202105-01-2021
Download this file (R08 - BAO-CAO-TONG-KET - QUYEN 1.docx)R08 -Mẫu báo cáo nghiệm thu đề tài - Quyển 1 63 kB25-12-202025-12-2020
Download this file (R08-BAO-CAO-TONG-KET - QUYEN 2.docx)R08 - Mẫu báo cáo nghiệm thu đề tài - Quyển 2 73 kB25-12-202025-12-2020
Download this file (R08-BAO-CAO-TONG-KET - QUYEN 3.docx)R08 - Mẫu báo cáo nghiệm thu đề tài - Quyển 3 55 kB25-12-202025-12-2020
Download this file (Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm.doc)Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm 44 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Thành viên.doc)Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Thành viên 40 kB27-05-201927-05-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.