Mẫu hồ sơ đề tài cấp ĐHQG loại A, B, Đề tài thuộc Chương trình

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại A, B, Đề tài thuộc Chương trình (562, Vật lý, GEN, ...) được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài

 1.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

Dự toán kinh phí đề tài theo từng đợt cấp KP (03 bản) + DM đấu thầu (01 bản) 

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản (mua nguyên vật liệu...) (01 bản)

 

3.  HỒ SƠ GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

4.  HỒ SƠ NGHIỆM THU/ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ VÀ CUỐI KỲ (Khi hết hạn thực hiện giai đoạn I và đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)

 
 
 
 
       
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf)(23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf 520 kB14-01-202014-01-2020
Download this file (BB bàn giao kết quả của Chủ nhiệm.doc)BB bàn giao kết quả của Chủ nhiệm 37 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (BB bàn giao kết quả của Thành viên.doc)BB bàn giao kết quả của Thành viên 37 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Giấy đề nghị chuyển khoản mua nguyên vật liệu.doc)Giấy đề nghị chuyển khoản mua nguyên vật liệu 35 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG.xls)Giấy đề nghị chuyển khoản tiền công 35 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Giấy đề nghị HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐQHG-HCM.doc)Giấy đề nghị nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM 43 kB24-07-202024-07-2020
Download this file (Giấy đề nghị HĐ đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐQHG-HCM.doc)Giấy đề nghị đánh giá định kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B, Chương trình 37 kB01-06-202001-06-2020
Download this file (Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài.doc)Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài 34 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Giấy đề nghị thanh toán phí công tác + Bảng ký nhận phụ cấp lưu trú.docx)Giấy đề nghị thanh toán công tác phí 26 kB26-06-202026-06-2020
Download this file (Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm.doc)Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm 36 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Thành viên.doc)Hợp đồng thuê khoán chuyên môn Thành viên 38 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại 12-2020 PBM.doc)Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại 55 kB07-12-202007-12-2020
Download this file (Hướng dẫn thủ tục đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại 12-2020-PBM.doc)Hướng dẫn thủ tục đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM các loại 53 kB07-12-202007-12-2020
Download this file (Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu - A,B,CT.docx)Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu - A,B,CT 44 kB07-04-202107-04-2021
Download this file (Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đăng ký kết quả - A,B,CT.docx)Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đăng ký kết quả - A,B,CT 35 kB16-04-202116-04-2021
Download this file (Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá giữa kỳ  - A,B,CT.docx)Mẫu Biên bản kiểm tra hồ sơ đánh giá giữa kỳ - A,B,CT 41 kB07-04-202107-04-2021
Download this file (Mẫu Dự toán KP đề tài theo từng đợt cấp KP + DM đấu thầu.xls)Mẫu Dự toán KP đề tài theo từng đợt cấp KP + DM đấu thầu 121 kB07-04-202107-04-2021
Download this file (Mẫu Giấy xác nhận kết quả đào tạo SĐH_final.docx)Mẫu xác nhận kết quả đào tạo sau đại học 19 kB13-08-202013-08-2020
Download this file (Mẫu Giấy đề nghị phê duyệt  tổ chức HN-HT theo đề tài.doc)Mẫu Giấy đề nghị phê duyệt tổ chức HN-HT theo đề tài 39 kB14-09-202014-09-2020
Download this file (Mẫu HĐ thực hiện đề tài B2019.docx)Mẫu HĐ thực hiện đề tài cấp ĐHQG A, B, các Chương trình (562, Vật lý, GEN, ...) 46 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Mẫu Kế hoạch tổ chức HN-HT.docx)Mẫu kế hoạch tổ chức HN-HT 33 kB14-09-202014-09-2020
Download this file (R01-B Thuyet-minh - VNU-cap-nhat 2020 LOAI A, B, Chuong trinh.docx)R01 - Thuyết minh đề tài KH&CN loại A, B và Chương trình 141 kB12-03-202012-03-2020
Download this file (R05-BAO-CAO-TOM-TAT.docx)R05 - Báo cáo tóm tắt 45 kB16-04-202116-04-2021
Download this file (R07 - Gia hạn thời gian thực hiện đề tài 12-2020.docx)R07 - Gia hạn thời gian thực hiện đề tài 12-2020 27 kB23-12-202023-12-2020
Download this file (R08 - BAO-CAO- GIUA KY - QUYEN 1.docx)R08 - Mẫu báo cáo giữa kỳ đề tài - Quyển 1 81 kB05-01-202105-01-2021
Download this file (R08 - BAO-CAO-TONG-KET - QUYEN 1.docx)R08 -Mẫu báo cáo nghiệm thu đề tài - Quyển 1 63 kB25-12-202025-12-2020
Download this file (R08-BAO-CAO-TONG-KET - QUYEN 2.docx)R08 - Mẫu báo cáo nghiệm thu đề tài - Quyển 2 73 kB25-12-202025-12-2020
Download this file (R08-BAO-CAO-TONG-KET - QUYEN 3.docx)R08 - Mẫu báo cáo nghiệm thu đề tài - Quyển 3 55 kB25-12-202025-12-2020
Download this file (Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm.doc)Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Chủ nhiệm 44 kB27-05-201927-05-2019
Download this file (Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Thành viên.doc)Thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn Thành viên 40 kB27-05-201927-05-2019
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.