Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức Hội nghị Hội thảo Quốc tế có xuất bản ấn phẩm Scopus

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CV 1630 ĐHQG Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức Hội nghị Hội thảo Quốc tế có xuất bản ấn phẩm Scopus.pdf)CV 1630 ĐHQG Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức Hội nghị Hội thảo Quốc tế có xuất bản ấn phẩm Scopus.pdf 2845 kB17-08-202217-08-2022
Download this file (Mau Scopus_01_Denghi_KP.docx)Mau Scopus_01_Denghi_KP.docx 20 kB17-08-202217-08-2022
Download this file (Mau Scopus_02_KH Dutru_KP.xlsx)Mau Scopus_02_KH Dutru_KP.xlsx 11 kB17-08-202217-08-2022
Download this file (Mau Scopus_02_KH.docx)Mau Scopus_02_KH.docx 22 kB17-08-202217-08-2022
Download this file (Mau Scopus_03_KQ.docx)Mau Scopus_03_KQ.docx 23 kB17-08-202217-08-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.