17 Nov, 2017
Hội thi Karaoke CBVC Trường ĐH KHTN năm 2017

Hội thi Karaoke CBVC Trường ĐH KHTN năm 2017

  • 1:00 pm - 9:30 pm
  • Speaker:

ABOUT EVENT

Hội thi Karaoke CBVC Trường ĐH KHTN năm 2017

EVENTS SPEAKERS

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.