CÁC KHOA - NGÀNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có 09 Khoa có ngành đào tạo ở bậc đại học như: Toán học, Nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Vật lý, Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông, Khoa học Vật liệu, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Địa chất, Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Hải Dương học và Kỹ thuật Hạt nhân.
TS. Đinh Bá Tiến (Trưởng khoa)
TS. Lâm Quang Vũ (Phó Trưởng khoa)
ThS. Văn Chí Nam (Phó Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Văn Vũ (Phó Trưởng khoa)
PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng (Trưởng khoa)
PGS. TS. Huỳnh Trúc Phương (Phó Trưởng khoa)
PGS. TS. Huỳnh Văn Tuấn (Phó Trưởng khoa)
PGS. TS. Phạm Trung Hiếu (Trưởng khoa)
TS. Ngô Minh Thiện (Phó Trưởng khoa) 

TS. Huỳnh Quang Vũ (Trưởng khoa)
ThS. Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng khoa)
PGS. TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh (Phó Trưởng khoa)
TS. Huỳnh Hữu Thuận (Trưởng khoa)
ThS. Cao Trần Bảo Thương (Phó Trưởng khoa)
TS. Bùi Trọng Tú (Phó Trưởng khoa)

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân (Trưởng khoa)
PGS. TS. Hà Thúc Chí Nhân (Phó Trưởng khoa)
TS. Trần Thị Minh Thư (Phó Trưởng khoa)
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai (Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Công Tránh (Phó Trưởng khoa)
ThS. Nguyễn Thu Hương (Phó Trưởng khoa)


TS. Nguyễn Trí Nhân (Trưởng khoa)
PGS.TS. Quách Ngô Diễm Phương (Phó Trưởng khoa)
PGS.TS. Trần Văn Hiếu (Phó Trưởng khoa)
ThS. Bùi Thị Như Ngọc (Phó Trưởng khoa)
PGS. TS. Tô Thị Hiền (Trưởng khoa)
PGS. TS. Đào Nguyên Khôi (Phó Trưởng khoa)
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.