PHÒNG THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

tttt.png

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức điều hành, xây dựng, quản trị cổng thông tin, phát triển hệ thống mạng và công tác truyền thông của nhà trường.

1. Công tác truyền thông & quan hệ công chúng

 • Xây dựng kế hoạch hằng năm về công tác truyền thông của Trường. Triển khai thực hiện hoạt động giới thiệu, truyền bá thông tin về tất cả các mặt hoạt động của Nhà trường đến với toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên (truyền thông nội bộ), đồng thời giới thiệu, truyền bá thông tin của Trường đến với các đối tác bên ngoài và công chúng rộng rãi (truyền thông đối ngoại) thông qua website của Trường, fanpage và các trang thông tin chuyên đề khác.
 • Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông chính bao gồm: quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, video, phim giới thiệu về Trường, khoa, ngành/chuyên ngành đào tạo…; các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của trường trên website Trường.
 • Đầu mối liên hệ và tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động xử lý khủng hoảng truyền thông nhằm hạn chế những thiệt hại về uy tín, thương hiệu cũng như vị thế nhà trường.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thiết lập, phát triển các mối quan hệ công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, các dịch vụ khác nhau của nhà trường. Hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, các khóa học nâng cao, các chuyên đề ngắn hạn, dài hạn theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Tham mưu Hiệu trưởng công tác tổ chức, quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong nước, phụ trách công tác vận động tài trợ của các doanh nghiệp; đầu mối và phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong nhà trường trong việc tìm kiếm, thiết lập và xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp có tiềm năng tài trợ để xúc tiến các hoạt động tài trợ về hiện kim, vật chất, trang thiết bị học tập và đời sống phục vụ cho chiến lược phát triển của nhà trường.
 • Đầu mối tổ chức và phối hợp với phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo, Khoa và các đơn vị liên quan tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh; công tác tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hằng năm.
2. Công tác cựu sinh viên
 • Tham mưu Hiệu trưởng về công tác cựu sinh viên. Phối hợp các đơn vị liên quan trong việc tập hợp thông tin dữ liệu cựu sinh viên để triển khai các hoạt động trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giới thiệu các ngành nghề; xây dựng và khai thác dữ liệu các cá nhân, tập thể cựu sinh viên thành đạt và dữ liệu từ câu lạc bộ cựu sinh viên.
 • Quản lý toàn diện dữ liệu thông tin cựu sinh viên, đề xuất sự hỗ trợ từ phía cựu sinh viên cho các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên của trường.

3. Công tác quản trị hạ tầng mạng truyền thông và dịch vụ mạng

 • Quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu, và quản lý trong trường như: cổng thông tin điện tử của nhà trường; quản lý hệ thống phần mềm quản lý; quản trị hệ thống tên miền; quản trị và phát triển thư viện tài nguyên số; hệ thống tổng đài điện thoại IP; hệ thống thư điện tử; tư vấn và lập kế hoạch hoạt động, điều hành và tập huấn về công nghệ thông tin.
 • Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường. Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các Khoa, các đơn vị có kết nối trong Trường. Quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong việc phát triển và khai thác hệ thống mạng. Xây dựng quy định về quản lý người dùng mạng của Trường, hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả các tài nguyên mạng.
 • Tìm hiểu các tiêu chuẩn, công nghệ tổ chức và khai thác cơ sở dữ liệu học thuật để nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ; hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức mạng lưới cơ sở dữ liệu học thuật, phát triển thư viện tài nguyên số theo đúng chuẩn thống nhất của Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.
1. ThS. Hoàng Thanh Tú - Phó Trưởng phòng phụ trách

E-mail: httu@hcmus.edu.vn

2. (Ông) Nguyễn Nhật Tài - Phó Trưởng phòng 

E-mail: nntai@hcmus.edu.vn

Các quy trình làm việc của phòng TT-TT

Về việc quản lý hệ thống thư điện tử

Khi các đơn vị trong trường có nhu cầu cấp tên miền tên đơnvị.hcmus.edu.vn và tài nguyên mạng (hostting) trong Trường thực hiện theo Trình tự:

Bước 1: Đơn vị gửi giấy đề nghị qua địa chỉ email: thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn. Phòng Thông tin -Truyền thông sẽ phản hồi thông tin cho đơn vị cho người chịu trách nhiệm liên hệ qua email, điện thoại.

Bước 2: Phòng TT-TT tiến hành cấp tên miền, và tài nguyên để chứa website của đơn vị. Đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về nội dung trang web.

cslt.jpg
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.