Chương trình học bổng quốc gia L’Oreal – UNESCO

Chương trình học bổng quốc gia L’Oreal – UNESCO

Ban thư ký Giải thưởng L’Oréal – UNESCO For Women in Science Việt Nam xin trân trọng thông báo Chương trình học bổng quốc gia L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2023 chính thức nhận hồ sơ Học bổng cho các đề án nghiên cứu khoa học tiềm năng đến hết ngày 30/09/2023.