Danh mục: Thông tin dành cho sinh viên

Thông báo nộp học phí HK3/23-24 đối với sinh viên học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Việt-Pháp
Bài viết

Thông báo nộp học phí HK3/23-24 đối với sinh viên học chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và Việt-Pháp

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:       /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm...

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK1/2023-2024 Khoa Công nghệ Thông tin, Hóa học, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH, Môi trường (CTĐA)
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK1/2023-2024 Khoa Công nghệ Thông tin, Hóa học, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH, Môi trường (CTĐA)

THÔNG BÁO Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-Công nghệ Sinh học, Khoa Môi trường _________________________   Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách dự kiến SV các Chương trình Đề án (CTĐA)...

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2024  (Dành cho sinh viên Đại học)
Bài viết

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2024 (Dành cho sinh viên Đại học)

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ...

TB Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024
Bài viết

TB Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Vừ A Dính năm học 2023-2024 Đối tượng dự tuyển Sinh viên bậc Đại học có tư cách đạo đức tốt; Là sinh viên dân tộc thiểu số (không phải dân tộc Kinh); Có thành tích tốt trong học tập (điểm trung bình học tập hai học kì gần...

THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024
Bài viết

THÔNG BÁO V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08/04/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị năm 2024. Căn cứ Hướng dẫn số 526/HD-BGDĐT ngày...

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK1/2023-2024

 THÔNG BÁO Dự kiến kết quả học bổng khuyến khích HK1/2023-2024 _________________________   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 dành cho Khóa 2020, 2021, 2022, 2023 như sau: Căn cứ và mức điểm được xét cấp học...

THÔNG BÁO V/v tra cứu kết quả tham gia hoạt động do phòng Công tác Sinh viên tổ chức
Bài viết

THÔNG BÁO V/v tra cứu kết quả tham gia hoạt động do phòng Công tác Sinh viên tổ chức

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trường chủ động theo dõi, kiểm tra kết quả tham gia các hoạt động do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức trong năm 2024. Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên tra cứu kết quả tham gia hoạt động như sau: Thời gian tra cứu:...

Chương trình Chăm sóc sức khỏe tinh thần người học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Bài viết

Chương trình Chăm sóc sức khỏe tinh thần người học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên được triển khai, thực hiện nhằm hỗ trợ, phục vụ cho người học tại trường trong công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần. Một số thông tin liên hệ Chương trình: – Số điện thoại: • 0366.812.741 (Có thể...