Cơ cấu tổ chức và đội ngũ quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PGS.TS. TRẦN CAO VINH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PGS.TS. TRẦN LÊ QUAN

STT

Họ và Tên

Chức vụ / Thành phần

1

 PGS.TS. Trần Cao Vinh Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng

Thành viên đương nhiên

2

PGS.TS. Trần Lê Quan Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Phó Chủ tịch Hội đồng

Thành viên đương nhiên

3

 ThS. Phan Ngô Hoang Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính; Thành viên hội đồng

Đại diện VC-NLĐ

4

 PGS.TS. Vũ Hải Quân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM; Thành viên hội đồng

Lãnh đạo cơ quan chủ quản

5

 ThS. Dương Thị Bích Huệ Chủ tịch Công đoàn Trường; Thành viên hội đồng

Thành viên đương nhiên

6

 Ông Huỳnh Tuấn Khương Bí thư Đoàn trường; Thành viên hội đồng

Đại diện người học tại Trường ĐH KHTN.

7

 Ông Diệp Bảo Cánh Tổng Giám đốc Công ty Redsun; Thành viên hội đồng

Cựu SV, doanh nhân, đơn vị sử dụng lao động

8

 PGS.TS. Dương Anh Đức Phó Chủ tịch UBND TP. HCM; Thành viên hội đồng

Cựu SV, nhà lãnh đạo, nhà khoa học

9

 TS. Nguyễn Hữu Lệ Chủ tịch TMA Solutions;  Thành viên hội đồng

Doanh nhân, đơn vị sử dụng lao động

10

 Ông Đinh Hà Duy Linh Tổng giám đốc công ty HPT; Thành viên hội đồng

Cựu SV, doanh nhân, đơn vị sử dụng lao động

11

 PGS.TS. Nguyễn Anh Thi Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. HCM; Thành viên hội đồng

Nhà giáo dục, nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động

12

 TS. Đinh Minh Hiệp Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thông TP. HCM; Thành viên hội đồng

Cựu SV, nhà quản lý, nhà khoa học

13

 GS.TS. Dương Nguyên Vũ Director of Air Traffic Management Research Institute, NT; Thành viên hội đồng

Nhà giáo dục, nhà khoa học

14

 PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng Trưởng Khoa Vật lý – VLKT; Thành viên hội đồng

Đại diện giảng viên

15

 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan Phó Trưởng Phòng Kế họach – Tài chính; Thành viên hội đồng

Đại diện VC-NLĐ

16

 PGS.TS. Trần Văn Mẫn Trưởng Phòng Khoa học – Công nghệ; Thành viên hội đồng

Đại diện VC-NLĐ

17

 PGS.TS. Phạm Văn Phúc Viện trưởng Viện tế bào gốc; Thành viên hội đồng

Đại diện giảng viên

18

 PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương Trưởng Phòng Đào tạo SĐH, Trưởng khoa KHLN, GVCC Khoa Hóa học; Thành viên hội đồng

Đại diện giảng viên

19

GS.TS. Trần Linh Thước GVCC Khoa Sinh học – CNSH; Thành viên hội đồng

Đại diện VC-NLĐ

20

 TS. Trần Thái Sơn Trưởng Phòng Đào tạo; Thành viên hội đồng

Đại diện VC-NLĐ

21

 TS. Đinh Bá Tiến Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin; Thành viên hội đồng

Đại diện giảng viên

22

 PGS.TS. Trần Minh Triết Phó Hiệu trưởng; Thành viên hội đồng

Đại diện VC-NLĐ

23

 PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu; Thành viên hội đồng

Đại diện giảng viên

24

 TS. Huỳnh Quang Vũ Trưởng Khoa Toán – Tin học; Thành viên hội đồng

Đại diện giảng viên

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. TRẦN LÊ QUAN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. TRẦN MINH TRIẾT

GS.TS. NGUYỄN THỊ THANH MAI