TỔNG QUAN ĐÀO TẠO

Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM) đang hướng đến tầm nhìn trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của kinh tế tri thức và kinh tế số.

Trường có 10 khoa: Khoa Toán – Tin học, khoa Công nghệ Thông tin, khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, khoa Hóa học, khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, khoa Môi trường, khoa Địa chất, khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, khoa Điện tử – Viễn thông, khoa Khoa học Liên ngành.

Bên cạnh đó, trường còn có 2 viện nghiên cứu, 11 phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu, trong đó có 4 PTN trọng điểm cấp ĐHQG-HCM, 16 trung tâm nghiên cứu và dịch vụ đào tạo thuộc các lĩnh vực công nghệ, khoa học tự nhiên, ngôn ngữ và lĩnh vực khác.

Trong những năm gần đây, trường ĐH KHTN đã có sự phát triển không ngừng về chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý, phục vụ. Sự đa dạng về ngành đào tạo bậc đại học, sau đại học và đặc biệt là tập trung phát triển cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phòng thí nghiệm.

Với quy mô hơn 15.000 sinh viên đại học, 2000 học viên sau đại học, trường hiện có 26 ngành đào tạo với 42 chương trình đào tạo trình độ đại học (chương trình chuẩn, tiên tiến, tăng cường tiếng anh, cử nhân tài năng), 34 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ và 30 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ thuộc 7 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học sự sống; Môi trường và bảo vệ môi trường; Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Toán và thống kê; Máy tính và Công nghệ thông tin.

Ngoài ra, các chương trình đào tạo còn thường xuyên được hiệu chỉnh, cập nhật theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội và đạt được các tiêu chuẩn kiểm định như Bộ tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, kiểm định AUN-QA và kiểm định ASIIN.

Nhà trường chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, khuyến khích các đơn vị, các nhà khoa học tìm kiếm các đề tài, dự án hợp tác. Hiện nay, trường có quan hệ hợp tác với trên 60 tổ chức khoa học và hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu uy tín của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trường có liên kết đào tạo nhiều chương trình bậc đại học và sau đại học

Với uy tín, thương hiệu của mình đối với người học và xã hội, Trường ĐH KHTN xây dựng môi trường đào tạo theo triết lý Người học là trung tâm – Giáo dục toàn diện – Kiến tạo tri thức – Học tập suốt đời – Phục vụ cộng đồng. Thành công của người học là trách nhiệm của Nhà trường. Đặc biệt, nhà trường đã có nhiều cựu sinh viên ưu tú, đã và đang tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước và nền khoa học nước nhà, các doanh nhân thành đạt đã đóng góp cho quá trình phát triển của các địa phương và quốc gia.