Danh mục: Hợp tác quốc tế

LỄ KHÁNH THÀNH NÔNG TRẠI THÔNG MINH NHÂN SÂM MẦM (GINSENG SPROUTS SMART FARM) VÀ KHU THÍ NGHIỆM CHUNG (JOINT R&BD PLATFORM)
Bài viết

LỄ KHÁNH THÀNH NÔNG TRẠI THÔNG MINH NHÂN SÂM MẦM (GINSENG SPROUTS SMART FARM) VÀ KHU THÍ NGHIỆM CHUNG (JOINT R&BD PLATFORM)

  Ngày 19/12/2023, Lễ khánh thành Nông trại thông minh nhân sâm mầm (Ginseng Sprouts Smart Farm) và Khu thí nghiệm chung (Joint R&BD Platform) đã diễn ra tại cơ sở 2 của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM trong khuôn viên Khu đô thị ĐHQG-HCM (Dĩ An – Thủ Đức). Đây là...

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Lào năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bài viết

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Lào năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin gửi Thông báo số 1114/TB-BGDĐT ngày 29/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2023. Thông tin chung về chương trình học bổng như sau:   1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và...

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023 – Bộ giáo dục và Đào tạo
Bài viết

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Campuchia năm 2023 – Bộ giáo dục và Đào tạo

  Phòng Quan hệ Đối ngoại xin gửi Thông báo số 1113/TB-BGDĐT ngày 29/06/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2023. Thông tin chung về chương trình học bổng:   1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và...

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bài viết

[THÔNG BÁO] Tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023 – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng Quan hệ Đối ngoại xin chia sẻ thông tin về việc Tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Cuba năm 2023 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.     1. Số lượng học bổng: 15 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học. 2. Ngành đào tạo: 08 chỉ tiêu ngành Y và 07 chỉ...