Danh mục: Đào tạo ngắn hạn

Thông báo Đăng ký học phần HK1/2020-2021 hệ VLVH
Bài viết

Thông báo Đăng ký học phần HK1/2020-2021 hệ VLVH

THÔNG BÁO Về việc sinh viên hệ vừa làm vừa học ngành Công nghệ thông tin đăng ký học phần học cùng hệ đào tạo từ xa qua mạng HK1/2020-2021  I. Đăng ký học phần:      1. Thời gian: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 19/06/2020.      2. Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp đơn...