Danh mục: Liên thông

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau...

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học
Bài viết

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 42  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024 THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm...

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)
Bài viết

Thời khóa biểu HK2/2023-2024, lớp LTĐH 22HCB (update)

Phòng Đào tạo thông báo: 1. Thời gian học lớp 22HCB HK2/2023-2024 cập nhật như sau: Thời gian học: 02/01/2024 – 28/04/2024 (nghỉ tết từ 29/01/2024 – 25/02/2024)  File TKB đính kèm.   2. Hủy lớp học lại 22HCB HK2/2023-2024 do sv đăng ký không đủ số lượng mở lớp.  Các môn hủy lớp gồm: Hệ Quản...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng đối với sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 11/2023

THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 11/2023) Trường thông báo đến tất cả sinh viên (SV) về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc...

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học
Bài viết

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học

Phòng Đào tạo thông báo đến SV lớp Liên thông đại học về việc Đăng ký học phần học lại như sau: Thời gian đkhp lớp học lại: 11,12/01/2024, Thời gian điều chỉnh đkhp lớp học lại: 18,19/01/2024 Thời gian học: 19/02/2024 – 19/05/2024 TKB 2023_2024_HK2_Lien thong_22HCB_trả nợ vét HK2