MOU/MOA

THỐNG KÊ CÁC HỢP TÁC

Tổng cộng số văn bản ký kết: 25

+ Trong nước: 06

+ Quốc tế:    19

STT

Tên đối tác/

thuộc nước

Số HĐ/ thỏa thuận

Ngày ký

Ngày hết hạn Nội dung ký kết
1.
Ghent University, Belgium
2020-01-15 UGENT, BE
15/01/2020
15/01/2023
MoU | Khung thỏa thuận chung.
2.
University of Bialystok, Poland (UWB)
2020-02-07
UWB, PL
07/02/2020
07/02/2025
MoA | Khung thỏa thuận chung.
3.
University of Texas at Arlington (UTA, USA)
2020-03-02 UTA, US
02/03/2020
02/03/2025
MoA| Thỏa thuận chung | Trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên
4.
Khoa Y – ĐHQG HCM (KHOAY, VN)
2020-02-13 KHOAY, VN
13/02/2020
13/02/2025
MoA | Khung thỏa thuận chung.
5.
Department of Environmental Engineering
College of Engineering
National Chung Hsing University (NCHU, TW)
2020-03-12 NCHU, TW
12-03-2020
12-03-2025
MoA | Trao đổi sinh viên
(Khóa luận TN cử nhân Chương trình sau ĐH)
6.
Korea Basic Science Institute (KBSI)
2020-4-01 KBSI, KR
01/04/2020
01/04/2024
MoU | Thỏa thuận khung
7.
The National Institute of Information and Communications Technology (NICT, Japan)
2020-04-08 NICT, JP
08/04/2020
31/03/2021
MoA | Hợp tác nghiên cứu
8.
College of Life Sciences, Kaohsiung Medical University
(KMU, TW)
2020-06-30 KMU, TW
30/06/2020
30/06/2025
MoU | Hợp tác chung, Trao đổi sinh viên
Dự án hợp tác nghiên cứu, bài giảng, hội thảo
9.
Osaka University, Japan
2020-07-02 OU, JP
02/7/2020
31/03/2021
 Hợp tác nghiên cứu, giảng dạy
10.
Brunel University London (BUL, UK)
2020-07-13 BUL, UK
13/7/2020
13/7/2023
Khung thỏa thuận chung
11.
National Chung Hsing University, Taiwan
2020-08-20
NCHU,TW
20-08-2020
20-08-2025
MoA| Trao đổi sinh viên
12.
University of Electro-Communications, Japan
2020-10-22 UEC, JP
16/7/2020
(22/10/2020)
22/10/2025
MoU | Trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu
13.
University of Electro-Communications, Japan
2020-10-22 UEC, JP
16/7/2020
(22/10/2020)
22/10/2025
MoA | Trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu
14.
MICO Engineering S.R.O
2020-7-10 MICO, CZ
10/7/2020
Không thời hạn
MoA | Đóng góp nhân lực của các bên
15.
Gandhi Institute Engineering & Technology University, Gunupur (GIETU)
2020-07-25 GIETU, IN
25/7/2020
25/7/2025
MoU | Trao đổi sinh viên, GV, hợp tác nghiên cứu, hội thảo
16.
National Central University, Taiwan
2020-08-18 NCU, TW
18/8/2020
18/8/2025
MoA | Hợp tác nghiên cứu khoa học
17.
Suranaree University of Technology, Thailand
2020-09-08 SUT, TH
08/9/2020
08/9/2025
Renew MoU | Thỏa thuận khung
18.
University of Padova, Italia (UNIPD)
2020-10-01 UNIPD, IT
01/10/2020
01/10/2025
Gia hạn MoU
19.
UBND tỉnh Hậu Giang
2020-10-02 UBND HG,VN
02/10/2020
02/10/2022
MoU | Phát triển CNTT, NCKH, đào tạo nguồn nhân lực
20.
Yeungnam University, Korea
2020-10-15
YU, KR
15/10/2020
15/10/2025
MoU | Trao đổi sinh viên, GV, hợp tác nghiên cứu, hội thảo
21.
Cty TNHH vàng bạc trang sức đá quý Hải Anh
2020-11-16
CtyHA,VN
16/11/2020
16/11/2025
MoA | Hợp tác đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, tài trợ thiết bị
22.
Bệnh viện Quân Y 7A
2020-11-17, BV7A, VN
17/11/2020
17/11/2025
MoU | Thỏa thuận khung về đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng KHCN
23.
BQL khu Công nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Hậu Giang
2020-11-28
HG,VN
28/11/2020
28/11/2023
MoU | Hợp tác nghiên cứu khoa học
24.
Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel
2020-12-07, BIU, IL
07/12/2020
07/12/2023
MoA | Hợp tác nghiên cứu khoa học
25.
Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Lộc Trời (An Giang)
2020-12-31 LT, VN
31/12/2020
31/12/2025 MoU | Hợp tác nghiên cứu, đào tạo

 

Tổng cộng số văn bản ký kết: 27

+ Trong nước: 10

+ Quốc tế: 17

STT

Tên đối tác/

thuộc nước

Số HĐ/ thỏa thuận

Ngày ký

Ngày hết hạn Nội dung ký kết
1
Pohang University of Science and Technology (POSTECH, Korea)
01
POSTECH-KR
14/01/2021
14/01/2026
MoS | Gia hạn MoU | Khung thỏa thuận chung.
2
Pohang University of Science and Technology (POSTECH, Korea)
02
POSTECH-KR
14/01/2021
14/01/2026
Gia hạn MoA: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, hội thảo quốc tế…
3
Cục Công tác phía Nam (Bộ KH-CN), Cty TNHH Advantech VN Technology
03
CTPN-ADVANTECH-VN
28/01/2021
28/01/2024
MoU | Hợp tác đào tạo, tổ chức các cuộc thi về CNTT, tiếp nhận thực tập sinh.
4
National Central University (NCU, Taiwan)
04
NCU-TW
28/01/2021
28/01/2026
MoS | Gia hạn MoU&MoA | Khung thỏa thuận chung, Chương trình trao đổi SV
5
Công ty Cổ phần UV (UV,VN)
05-UV-VN
02/02/2021
02/02/2026
MoA | Thỏa thuận khung về chuyển giao công nghệ
6
Viện John Von Neumann (VN)
06
JVN-VN
24/02/2021
24/02/2025
MoA
7
Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt Trời Đỏ
(Red Sun-VN)
07
RS-VN
26/02/2021
26/02/2025
MoA | Khung thỏa thuận chung về chuyển giao công nghệ, trao đổi khoa học và hợp tác nghiên cứu
8
University of Bayreuth, Germany
08
UB-DE
10/03/2021
10/03/2025
MoU | Khung thỏa thuận
9
University of Bayreuth, Germany
09
UB-DE
10/03/2021
10/03/2025
MoA | Trao đổi sinh viên
10
National Institute for Environmental Studies (NIES, Japan)
10
NIES-JP
11/03/2021
11/03/2026
MoU | Hợp tác nghiên cứu
11
Công ty CP Dược phẩm, dược liệu Pharmedic (Việt Nam)
11
Pharmedic-VN
30/03/2021
30/03/2026
MoA| Khung thỏa thuận, hợp tác nghiên cứu khoa học
12
Công ty CP Đầu tư New Era Stem Cell International (Việt Nam)
12
NES-VN
30/03/2021
30/03/2026
MoU | Khung thỏa thuận, hợp tác nghiên cứu khoa học
13
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank chi nhánh Bình Thạnh)
13
Agribank-VN
15/4/2021
15/4/2026
MoA| Khung thỏa thuận chung
14
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY, Indonesia)
14
UNY, ID
30/4/2021
30/4/2026
MoU | Khung thỏa thuận chung
15
Tokyo University of Agriculture & Technology (TUAT, Japan)
15 – TUAT,JP
28/06/2021
28/08/2025
MoS | Khung thỏa thuận chung
16
Tokyo University of Agriculture & Technology (TUAT, Japan)
16 – TUAT,JP
28/06/2021
28/08/2025
MoA | Khung thỏa thuận chung
17
Universiti Teknologi MARA, Malaysia (UiTM, MY)
17 – UiTM-MY
27/8/2021
27/8/2024
MoU | Khung thỏa thuận, hợp tác nghiên cứu khoa học
18
National Chi Nan University, Taiwan (NCNU)
18-NCNU-TW
13/10/2021
13/10/2026
Tái ký MOU
19
Công ty CP Quản lý CT (CTGroup)
19
CTGroup-VN
14/10/2021
14/10/2026
MoU | Khung thỏa thuận chung
20
Ovidius University of Constanta (OUC, Romania)
20
OUC, RO
01/11/2021
01/11/2026
MoA | Erasmus+ | Trao đổi tài liệu, giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo…
21
One Mount Group (OMG, Việt Nam)
21
OMG,VN
01/11/2021
01/11/2026
MoU | Chương trình học tập, nghiên cứu, đào tạo, sự kiện
22
Auckland University of Technology (AUT, New Zealand)
23
AUT, NZ
01/11/2021
01/11/2026
MoU | Trao đổi GV, SV, tư liệu, hội thảo quốc tế, các chương trình đào tạo
23
National Academies Press (NAP, Hoa Kỳ)
22
NAP, USA
05/11/2021
05/11/2031
MoA | Dịch và xuất bản trực tuyến ấn phẩm sách (Ký số)
24
Trung tâm kỹ thuật đo lường 3 (QUATEST 3, Việt Nam)
24
QUATEST3,VN
01/11/2021
01/11/2026
MoA | Chương trình đào tạo, nghiên cứu KH, sự kiện
25
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
27
DNSG,VN
07/12/2021
07/12/2026
MoU | Khung thỏa thuận chung
26
Global Change Research Institute of the Czech (CzechGlobe, Czech)
25
CzGl,CZ
20/12/2021
30/5/2026
MoS  | Ghi nhớ hợp tác (ký lần đầu 2016)
27
University of Bialystok (UB, Poland)
26
UB,PL
20/12/2021
20/12/2023
MoA | Erasmus+ | Trao đổi tài liệu, giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo..
28
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC, Thailand)
27
BIOTEC,TH
16/12/2021
01/01/2024 MoU | Thỏa thuận khung

 

Tổng số văn bản ký kết: 45

+ Trong nước: 17

+ Quốc tế: 28

STT

Tên đối tác/

thuộc nước

Số HĐ/ thỏa thuận

Ngày ký

Ngày hết hạn Nội dung ký kết
1
National Tsing Hua University (NTHU), Taiwan
1
NTHU,TW
07/01/2022
07/01/2032
MoA | Chương trình 3+1+X
2
Bệnh viện Ung Bướu, Việt Nam
2
BVUB,VN
23/2/2022
23/2/2027
MoA | Khung
3
Thompson Rivers, Canada (TRU),CA
3
TRU,CA
20/1/2022
20/1/2025
MoU | Khung
4
Oakland University (OU), USA
4
OU,USA
25/01/2022
25/01/2027
MoU | Khung
5
Oakland University (OU), USA
4
OU,USA
25/01/2022
25/01/2027
MoA | Chương trình đào tạo tiếp nhận 5 sv/năm
6
Oakland University (OU), USA
4
OU,USA
25/01/2022
25/01/2027
MoA | Chương trình đào tạo tiếp nhận 20 sv/năm
7
Tập đoàn đầu tư Công nghệ Nam Long, Việt Nam
5
NLT,VN
23/03/2022
23/04/2027
MoU|Thỏa thuận khung
8
New Turing Institue – Viet AI, Việt Nam
6
VietAI,VN
01/04/2022
01/04/2024
MoU|Thỏa thuận khung
9
Jeonbuk National University, Korea
7
JNU,KR
22/04/2022
22/04/2027
MoU | Thỏa thuận khung, hợp tác dự án chung
10
National Institue of Informatics, Japan
8
NII, JP
29/04/2022
29/04/2027
MoU | Thỏa thuận khung
11
Virtual Intership partners limited (VI), Việt Nam
16
VI, UK
15/05/2022
15/05/2027
MoU | Thỏa thuận chương trình thực tập ảo dành cho sv
12
Auckland University of Technology (New Zealand)
9
AUT, NZ
18/05/2022
18/05/2025
MoU | Thỏa thuận khung
13
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh-Củ Chi
10
BQLR, VN
23/06/2022
23/06/2025
MoU | NCKH và Đào tạo
14
University of Memphis, USA
11
UofM, USA
06/06/2022
06/06/2027
MoA | Trao đổi sv
MoA | Chương trình 2+2
15
Biotech, Thailand
12
BIOTECH, TH
01/06/2022
01/06/2023
MoA | Nghiên cứu dự án khoa học
16
Griffith University, Australia
13
GU, AU
 29/06/2022
29/06/2027
MoU | Thỏa thuận khung
17
Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP.HCM (CASE), Việt Nam
14
CASE,VN
01/07/2022
01/07/2026
MoA| Thỏa thuận khung
18
Inter K, Việt Nam
20
Inter K, VN
06/07/2022
Không thời hạn
MoU | Triển khai các dịch vụ, đào tạo, thực hành liên quan đến Amazon Web Services
19
Nagaoka University of Technology, Japan
15
NUT,JP
08/07/2022
8/07/2027
MoS | Renew MoA| Thỏa thuận khung
20
Saigon Innovation HUB và Quỹ đầu tư mạo hiểm EXPARA
17
HUB- EXPARA,
VN
03/08/2022
Không có thời hạn
MoU | Thỏa thuận  khung
21
Lorraine University, France
24
LU-Fr
09/08/2022
09/08/2028
Renew MoU | Chương trình đào tạo thạc sỹ
22
Trung Tâm Quan trắc Môi trường VN (SCEM)
18
SCEM,VN
14/08/2022
14/08/2027
MoU | Thỏa thuận  khung
23
Viện Nhiệt đới MT-Viện KH-CN-Quân sự (VITTEP), Việt Nam
19
VITTEP,VN
14/08/2022
Không thời hạn
MoU | Thỏa thuận  khung
24
Công ty cổ phần sản xuất thương mại Tân Việt Sinh, Việt Nam
27
TAVISCO,VN
14/08/2022
14/08/2027
MoU | Tài trợ Hội thị học thuật “Hóa học và Tôi”
25
Công ty TNHH Á Châu Hóa Sinh, Việt Nam
28
BIOCHEMICAL,VN
14/08/2022
Không thời hạn
MoU | Thỏa thuận khung
26
Công ty Cổ phần SBBE, Việt Nam
29
SBBE,VN
14/08/2022
14/08/2025
MoU | Thỏa thuận các hoạt động giáo dục STEM
27
IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society, USA
21
IEEE-NPSS, USA
31/08/2022
31/08/2027
MoU | Thỏa thuận  khung
28
RMIT University, Việt Nam
22
RMIT,VN
06/09/2022
Không thời hạn
MoU | Thỏa thuận  khung
29
Cty TNHH Bosch Global Software Technologies, Việt Nam
30
BOSCH,VN
21/09/2022
Không thời hạn
Thỏa thuận tài trợ học bổng dành cho nữ sinh học khối ngành công nghệ
30
University of Public Service, Hungary
25
UPS, HU
22/09/2022
22/09/2027
MoU | Thỏa thuận  khung
31
Graduate Schoool of Advance Science and Engineering, Hiroshima University (HU.GSS,JP)
23
HU.GSS, JP
23/09/2022
23/09/2027
MoA | Chương trình Bằng đôi Tiến sĩ
32
Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS, Việt Nam
26
EMCAS,VN
11/10/2022
11/10/2027
MoU | Thỏa thuận khung
33
Ovidius University of Romania
31
OUoR,RO
02/11/2022
Không thời hạn
MoA | Thỏa thận Erasmus+
34
Rouen – Normandie University, France
38
URN,FR
21/11/2022
28/12/2022
MoA | Thoản thuận khung
35
Kyoto Insitute of Technology (Japan)
34
KIT,JP
01/12/2022
01/12/2027
MoA | Thoản thuận khung
36
Kyoto Insitute of Technology, Japan
34
KIT,JP
01/12/2022
01/12/2027
MoA | Trao đổi sinh viên
37
National Chung Hsing University, Taiwan
32
NCHU,TW
05/12/2022
05/12/2027
MoU | Thỏa thuận khung
38
National Central University, Taiwan
33
NCU,TW
06/12/2022
06/12/2027
MoA | Thỏa thuận khung về dự án nghiên cứu hợp tác chung
39
Chung-Ang University, Korea
35
CAU,KR
07/12/2022
07/12/2027
MoU | Thỏa thuận khung
40
Bin Corporation Group, Việt Nam
37
BIN, VN
09/12/2022
09/12/2027
MoU | Thỏa thuận khung
41
Jeonbuk National University, Korea
39
JNU,KR
12/12/2022
Không thời hạn
MoU | Thúc đẩy hợp tác lẫn nhau để thiết lập cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ, công nghiệp và kinh tế trong một xã hội trung hòa carbon và cùng nhau phát triển.
42
National Central University, Taiwan
40
CNU,TW
12/12/2022
12/12/2027
MoA | Bằng đôi Thạc sĩ
43
Erasmus+ Ovidius University of Constana
41
OUC, RO
12/12/2022
Không thời hạn
MoA | Chương trình Erasmus + đào tạo, trao đổi giảng viên khoa Môi trường
44
Beijing University of Chemical Technology, China
36
BUCT, CH
14/12/2022
14/12/2027
MoU | Thỏa thuận khung
45
UBND tỉnh Đồng Tháp
42
UBND ĐT, VN
27/12/2022
27/12/2025
MoA| Nghiên cứu, đào tạo, chuyển đổi số liên quan đến các lĩnh vực như môi trường, giáo dục, y tế….

 

Tổng số văn bản ký kết: 42

+ Trong nước: 15

+ Quốc tế: 27

STT

Têm đối tác/ thuộc nước Số Ngày ký

Ngày

hết hạn

Nội dung

1
Học viện lãnh đạo tương lai TLA
1
PACE, VN
05/01/2023
05/01/2025
MoU | Cung cấp dịnh vụ đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên
2
National Tsing Hua University, Taiwan
23
NTHU,TW
01/02/2023
01/02/2028
MoA | Chương trình bằng đôi đào tạo ThS và TS
3
National Sun Yat-sen University, Taiwan
02
NSYU, TW
09/02/2023
09/02/2028
MoU | Thỏa thuận khung
4
National Sun Yat-sen University, Taiwan
03
NSYU, TW
09/02/2023
09/02/2028
MoA | Bằng đôi thạc sĩ
5
National Sun Yat-sen University, Taiwan
04
NSYU, TW
09/02/2023
09/02/2028
MoA | Trao đổi sinh viên
6
Erasmus+ Bialystock, Ba lan
05
PLB, PL
14/02/2023
Không thời hạn
MoA | Trảo đổi giảng viên
7
Công ty TNHH CNSH Khoa Thương
06
KT, VN
22/02/2023
22/02/2025
MoU | đào tạo, tuyển dụng, thực tập, trao đổi
8
Công ty TNHH Khoa học KTEST
07
KTEST, VN
22/02/2023
22/02/2025
MoU | đào tạo, tuyển dụng, thực tập, trao đổi
9
OTH Regensburg, Germany
08
OTH,GER
07/03/2023
07/03/2028
MoA | đào tạo, tuyển dụng, thực tập, trao đổi
10
Universite Du Quebec À Trois-Rivieres, Canada
09
UQTR, CA
10/03/2023
10/03/2028
MoU | Thỏa thuận khung
11
Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan
13
JAIST,JP
22/03/2023
22/03/2028
MoA | chương trình đào tạo thạc sĩ
12
LeMans University, France
10
LMs, FR
09/05/2023
09/05/2026
MoA | đào tạo văn bằng đôi cử nhân và thạc sĩ
13
Hallyum University, Korea
11
HU, KR
17/05/2023
17/05/2028
MoU | đào tạo, tuyển dụng, thực tập, trao đổi
14
Scripps Institution of Oceanography, USA
12
SCRIPSS,USA
23/05/2023
23/05/2028
MoU | Thỏa thuận khung
15
Universite Du Quebec À Trois-Rivieres, Canada
20
UQTR, CA
26/05/2023
Không thời hạn
Hợp đồng hợp tác| tài trợ 8000$ CAD cho dự án tạo ra phần mềm mã nguồn mở như là nguyên mẫu của hệ thống Thông minh khách hàng
16
Gustave Eiffel University, France
14
UGE, FR
08/06/2023
08/06/2028
MoA | Hợp tác nghiên cứu khoa học
17
National Tsing hua University, Taiwan
15 NTHU, TW
12/06/2 023
12/06/2028
MoA | đào tạo văn bằng đôi cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ
18
Công ty cổ phần công nghệ Vietlabs
16 VIETLABS,VN
20/07/2023
20/07/2028
MoA | tăng cường năng lực phân tích, thí nghiệm của Vietlabs Đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực phân tích, quy trình sản xuất kiểm soát chất lượng Hợp tác nghiên cứu khoa học
19
Công ty TNHH Dịch vụ Thử không phá hủy
17
QIS, VN
02/08/2023
02/08/2026
MoU | Chương trình tao tặng học bổng, chương trình tổ chức đào tạo thực nghiệm tại QIS, chương trình hợp tác thời vụ cho QIS
20
Trung tâm nghiên cứu triển khai công nghệ cao, VN
18
HTPLABS,VN
03/08/2023
31/12/2025
MoA | Hỗ trợ đào tạo Hoạt động nghiên cứu Trao đổi nhân lực Hoạt động đổi mới sáng tạo
21
Cty CP DV KT Dầu Khí Việt Nam (PTSC)
24
PTSC,VN
17/08/2023
17/08/2026
MoA | Hợp tác nghiên cứu KH&CN, đào tạo và phát triển nhân lực
22
Federation of Asian Biotech Associations, India
19
FABA, IN
22/08/2023
22/08/2028
MoA | Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, trao đổi nhân lực, tổ chức hội nghị hội thảo
23
College of Engineering, University of Washington,USA
21
UW, USA
24/08/2023
24/08/2028
MoU | Hỗ trợ đào tạo Hoạt động nghiên cứu Trao đổi nhân lực, sinh viên Hoạt động đổi mới sáng tạo, tổ chức hội nghị hội thảo
24
Viện Goethe TP.HCM
22 GOETHE,
VN
07/09/2023
07/09/2025
MoU | Hợp tác tổ chức Liên hoan phim Khoa học tại TP.HCM
25
Viện Công nghệ Nano, ĐHQG-HCM
25
INT, VN
22/09/2023
31/12/2026
MoU | Khung thỏa thuận hợp tác
26
Synopsys Vietnam Limited Liability Company
26
SYN,VN
22/09/2023
22/09/2024
MoU | Khung thỏa thuận hợp tác
27
University of Tasmania, Australia
27
UoT, AUS
27/09/2023
27/09/2028
MoU | Hỗ trợ đào tạo
Hoạt động nghiên cứu
Trao đổi nhân lực, sinh viên
28
Osaka Metropolitan University, Japan (OMU)
28a
OMU, JP
02/10/2023
02/10/2028
MoU | Hỗ trợ đào tạo
Hoạt động nghiên cứu
Trao đổi nhân lực, sinh viên
29
Osaka Metropolitan University, Japan (OMU)
28a
OMU, JP
02/10/2023
02/10/2028
MoA | Trao đổi sinh viên
30
Prometheus (USA)
29
PROME,USA
05/10/2023
05/10/2028
MoU | Hỗ trợ đào tạo
Hoạt động nghiên cứu
Trao đổi nhân lực, sinh viên
31
Ming Chi University, Taiwan (MCU)
30
MCUT,TW
20/10/2023
20/10/2028
MoU | Hỗ trợ đào tạo
Hoạt động nghiên cứu
Trao đổi nhân lực, sinh viên
32
University of Waterloo,CA
34
UW, CA
25/10/2023
25/10/2028
MoU | Hỗ trợ đào tạo
Hoạt động nghiên cứu
Trao đổi nhân lực, sinh viên
33
Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble Children’s Foundation
39
CNCF, VN
27/10/2023
Khi hoàn tất nội dung ký kết
Hợp tác Chương trình giáo dục Christina Noble dành cho Sinh viên đại học năm học 2023-2024
34
Cty Cổ phần Giáo dục STEMax, VN
38
STEMax,
VN
28/10/2023
28/10/2025
MoU | Tổ chức các chương trình NCKH cho đối tượnghọc sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở. Tổ chức khóa học ngắn hạn, tổ chức chương trình học tập trải nghiệm.
35
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen
31
HOASEN, VN
01/11/2023
01/11/2025
MoA | Hợp tác đào tạo, tuyển dụng, nghiên cứu
36
Hiệp hội các trường đại học khu vực châu Á – Thái Bình Dương (UMAP)
32 UMAP
08/11/2023
Không thời hạn
MoA | Chương trình trao đổi sinh viên
37
University Paris-Est Creteil (France)
41
UPEC
14/11/2023
Không thời hạn
MoA | Chương trình trao đổi sinh viên
38
Osaka University, Japan
33
OU, JP
20/11/2023
20/11/2028
MoS | Gia hạn bản thỏa thuận về trao đổi học thuật và sv
39
KDI Education, VN
40
KDI,VN
24/11/2023
24/11/2025
MoU | Tổ chức chương trình đào tạo về Steam
Tạo cơ hội nghề nghiệp và cơ hội thực tập cho SV
40
Ovidius University of Constana, Romania (OUC)
35
OUC, RO
1/12/2023
Không thời hạn
MoA | Erasmus+ – trao đổi sinh viên và giảng viên
41
National Central University, Taiwan (NCU)
36
NCU, TW
08/12/2023
Không thời hạn
MoS | Gia hạn bản thỏa thuận về chương trình đạo tạo bằng đợi thạc sĩ
42
Trường Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
37
HUS,VN
09/12/2023
09/12/2028
MoA | Hợp tác nghiên cứu KH&CN, đào tạo và phát triển nhân lực, trao đổi sinh viên 

 

Tổng số văn bản ký kết tính đến 10/7/2024: 10

+ Trong nước: 05

+ Quốc tế: 05

STT

Têm đối tác/ thuộc nước Số Ngày ký

Ngày

hết hạn

Nội dung

1
JEJU National University, Korea
01
JNU, KR
23/01/2024
23/01/2029
MoU |Trao đổi sinh viên, học viên, giảng viên, tham gia các hoạt động nghiên cứu chung
giữa hai bên
2
Taiwan Eastbound Alliance – Landing America, Taiwan
02
TEALA, TW
25/01/2024
25/01/2029
MoU | Trao đổi sinh viên, học viên,giảng viên, tham gia các hoạtđộng nghiên cứu, đào tạo chung giữa hai bên, tổ chức hội nghị, hội thảo
3
Kent State University (KSU), USA
03
KSU, USA
05/3/2024
05/3/2029
MoA| Trảo đổi sinh viên, học viên,giảng viên, tham gia các hoạtđộng nghiên cứu, đào tạo chung giữa hai bên, tổ chức hội nghị, hội thảo
4
Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Sài Gòn, Việt Nam
04
SGS, VN
20/3/2024
20/3/2026
MoU | Đào tạo; triển khai các khóa học, hoạt động ngoại khóa; Cơ hội nghề nghiệp cho SV;  Nội dung khác liên quan giáo dục STEM
5
Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (MTU), Việt Nam
05
MTU, VN
29/3/2024
khi HT kết thúc
MoA | Phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “The 5th international Conference on Engineering Physics, MEMS-Biosensors and Their applications” (ICEBA2024)
6
Cty TNHH Giám định Vinacontrol TPHCM, Việt Nam
06
Vinacontrol,VN
04/4/2024
04/4/2029
MoU | Hợp tác nghiên cứu khoa học, dự án; Phối hợp tổ chức HN, HT, khóa học…
7
University of Bialystock, Poland
07
BIALYST04,PL
19/04/2024
Không thời hạn
Erasmus+ | Trao đổi giảng viên
8
AGH University of Krakow, Poland
08
AGH, PL
22-05-2024
22-05-2029
MoU | Nghiên cứu khoa học, đào tạo, trao đổi chương trình học, tìm kiếm nguồn tài trợ
9
Bệnh viên quốc tế DNA, Việt Nam
09
DNA, VN
06-06-2024
06-06-2026
MoU | Thực tập, tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp, NCKH, chuyể giao công nghệ
10
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam
10
NLU, VN
21-06-2024
21-06-2029
MoU | Chia sẻ cơ sở truy cập dử liệu, sử dụng nguồn tài liệu điện tử, điều tra khảo sát ngu cầu, của việc sử dụng tài liệu