Danh mục: Đào tạo từ xa

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 – hệ Đào tạo từ xa
Bài viết

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 – hệ Đào tạo từ xa

Phòng Đào tạo nhắc sinh viên lưu ý các vấn đề sau: Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.  Việc kiểm tra thông tin cá nhân...

Thông báo nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5/2023
Bài viết

Thông báo nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5/2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                Số: 173/TB-KHTN-ĐT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023 THÔNG BÁO (Về việc nhận bìa đựng bằng...

Thông báo nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5/2023
Bài viết

Thông báo nhận bìa đựng bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ Chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học các đợt xét tốt nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5/2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                Số: 173/TB-KHTN-ĐT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2023 THÔNG BÁO (Về việc nhận bìa đựng bằng...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ Đào tạo từ xa – Đợt tháng 09 năm 2022
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ Đào tạo từ xa – Đợt tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO (Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ Đào tạo từ xa Đợt tháng 09 năm 2022)           Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí thông báo đến tất cả sinh viên bậc đại học hệ Đào...

Thông báo tuyển sinh cử nhân ngành công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa qua mạng – khóa 2022/1
Bài viết

Thông báo tuyển sinh cử nhân ngành công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa qua mạng – khóa 2022/1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG – KHÓA 2022/1              Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM Tuyển sinh “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin – hệ Đào tạo từ xa qua mạng”  khóa 2022/1 năm...