Tin tức

Tầm nhìn 2030

Trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của kinh tế tri thức và kinh tế số.

0 Năm hình thành và phát triển
0 Sinh viên
0 Học viên Sau đại học
0 Công bố khoa học (Giai đoạn 2017-2022)
0 Giáo sư, Phó Giáo sư

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Xem thêm

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xem thêm

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2021 - 2025

Xem thêm

ĐHQG-HCM VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Xem thêm

Cổng thông tin tuyển sinh

Thông tin dành cho người học

Filter

Nhịp sống sinh viên

Thông điệp cựu sinh viên

Sự kiện nổi bật sắp diễn ra

Đăng ký nhận Newsletter

Đăng ký ngay để nhận bản tin truyền thông nội bộ hàng tháng và các thông tin quan trọng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên