Slide 1

Tin tức

LỄ VINH DANH NHÀ GIÁO ĐƯỢC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

Rất vinh dự cho Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM trong năm 2023 có bốn nhà giáo được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Tầm nhìn 2030

Trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của kinh tế tri thức và kinh tế số.

82

Năm hình thành và phát triển

15991

Sinh viên

1994

Học viên Sau đại học

2667

Công bố khoa học (Giai đoạn 2017-2022)

66

Giáo sư, Phó Giáo sư

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TUYÊN BỐ SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2021 - 2025

ĐHQG-HCM VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Cổng thông tin tuyển sinh

Thông tin dành cho người học

Thông điệp cựu sinh viên

Sự kiện nổi bật sắp diễn ra

Đăng ký nhận Newsletter

Đăng ký ngay để nhận bản tin truyền thông nội bộ hàng tháng và các thông tin quan trọng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên