Danh bạ điện thoại nội bộ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

Tổng đài Trường : (028) 62884499 – (028) 73089899

Bấm 1 trong 2 số điện thoại trên sau đó bấm số 1 rồi bấm số nội bộ

VP ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Số nội bộ

CÁC PHÒNG BAN

Số nội bộ

VP. Đảng ủy

1005

P. Tổ Chức Hành Chánh

1111

VP. Công đoàn     

3900,3901            Trạm Y tế 1103

VP. Đoàn TNCS

3910

P. Đào Tạo

1200,1201

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Số nội bộ

P. Đào Tạo Sau Đại Học

1300

Phòng TN Công Nghệ Phần Mềm

5900

P. Công tác sinh viên

1500,1502

Phòng TN Thiết Kế Vi Mạch

5910

P. Thanh Tra Pháp Chế và SHTT

1800

Phòng TN Trí Tuệ Nhân Tạo

5920

P. Quản Trị Thiết Bị

1700,1701

Phòng TN Phân Tích Trung Tâm

5930            Tổ quản lý cơ sở – GĐ 1 1703

Phòng TN Công Nghệ SH Phân Tử (A)

5940            Tổ giảng đường – Khu F 1707

Phòng TN Vật Liệu Kỹ Thuật Cao

5950

P. Khảo thí và ĐBCL

 

CÁC KHOA và BỘ MÔN

Số nội bộ        BP ĐBCL 3377

KHOA TOÁN –TIN HỌC

4300        BP Khảo thí 3370,3371

KHOA SINH HỌC & CNSH

4200

P. Khoa Học Công Nghệ

1400

KHOA CNTT

4000            Phòng tạp chí F.103 1402

KHOA ĐỊA CHẤT

4600

P. Quan Hệ Quốc Tế & QLDA

1900

KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT

4400

P. Kế hoạch – Tài chính

1600

KHOA HÓA HỌC

4100

P. Thông tin – Truyền thông

3355

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

4500        BP Hạ tầng Thông tin 3333

KHOA MÔI TRƯỜNG

4700

Thư Viện Trường

3200

KHOA HỌC VẬT LIỆU

4800

TT. Đào Tạo Quốc Tế

6005
 

TT. Ngoại Ngữ                    

6045,6046