Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đạt giải trong top 5 tại kỳ thi IEEEXtreme

Sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đạt giải trong top 5 tại kỳ thi IEEEXtreme

Vào ngày 19/10/2019, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tham gia cuộc thi IEEEXtreme, lần thứ 13 năm 2019.

IEEEXtreme là cuộc thi Programming Competiiton với hơn 12000 sinh viên từ 4000 đội trên toàn thế giới tham dự hàng năm. Tham dự kỳ thi năm nay có 5015 đội với trên 15000 sinh viên toàn thế giới.

Dẫn đầu cuộc thi là trường University of Illinois at Urbana-Champaign (IEEE Region 4), tiếp theo là đội Massachusetts Institute of Technology (IEEE Region 1). Nhóm HCMUS-Dopamine (IEEE Region 10) thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM gồm các sinh viên: Trần Quốc Cường (lớp CNTN2016), Nguyễn Hy Hoài Lâm (lớp CNTN2017), Hồ Nguyễn Hải Tuấn (lớp CNTN2017) đạt giải trong top 5 kỳ thi IEEExtreme

Sau kỳ thi này, đội HCMUS-Dopamine đã tiếp tục thi đấu tại vòng thi miền Nam, cuộc thi ICPC 2019.

Tin HCMUS-CNTT