Thông báo chương trình Học bổng Toshiba năm học 2023-2024

Thông báo chương trình Học bổng Toshiba năm học 2023-2024

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình Học bổng Toshiba năm học 2023-2024. Chương trình học bổng Toshiba nhằm hỗ trợ các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (học viên) có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đang theo học chương trình Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và có triển vọng trở thành những người lãnh đạo tiềm năng trong tương lai. Chương trình học bổng Toshiba năm học 2023-2024 sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.
I. Số lượng và giá trị học bổng:
Chương trình học bổng Toshiba gồm 02 loại học bổng:
1. Học bổng toàn phần: trị giá 200,000 JPY/suất/năm học.
2. Học bổng bán phần: trị giá 100,000 JPY/suất/năm học.
Tổng giá trị các suất học bổng trao cho 01 năm học không quá 1,400,000 JPY.
Lưu ý: 80% số học bổng sẽ dành cho các học viên đang theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. 20% dành cho các chuyên ngành khác.
II. Tiêu chí lựa chọn:
1. Là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học chương trình Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ của ĐHQG-HCM. Không xét học bổng đối với học viên sẽ tốt nghiệp trước tháng 5/2024.
2. Có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.
3. Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc.
4. Giới hạn tuổi là 25 tuổi đối với sinh viên đầu vào của chương trình Cử nhân, 27 tuổi đối với học viên cao học đầu vào của chương trình Thạc sĩ và 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh đầu vào của chương trình Tiến sĩ.
5. Có khả năng viết, đọc và giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
6. Chưa từng nhận học bổng Toshiba trước đây.
7. Học viên đang hoặc sẽ nhận học bổng khác trong năm học 2023-2024 thì không được phép nhận học bổng Toshiba.
8. Ưu tiên học viên đang theo học chuyên ngành, nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Toshiba. (Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Khoa học thông tin, Kỹ thuật truyền thông, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật cơ khí, Vật liệu và thiết bị, Vật lý, Toán học và Hóa học).
III. Quy định khác:
1. Học viên đã nộp đơn xin học bổng khác cùng lúc với học bổng Toshiba và được chọn trao cả hai học bổng thì chỉ được phép chọn một trong hai học bổng. Nếu chọn nhận học bổng Toshiba thì phải từ chối học bổng khác.
2. Trong vòng 6 tháng sau khi nhận học bổng Toshiba, nếu học viên nhận thêm học bổng nào khác thì sẽ không được nhận phần còn lại của học bổng Toshiba và phải hoàn trả phần học bổng Toshiba đã nhận.
3. Học bổng sẽ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ nếu học viên nhận học bổng:
– Không thể tiếp tục việc học tập do sức khỏe không đảm bảo;
– Do giảng viên hướng dẫn nhận thấy việc học tập của học viên không còn thích hợp;
– Học viên nhận học bổng vi phạm pháp luật;
– Có gian lận trong hồ sơ xin xét tuyển;
– Có hành vi xấu đối với ĐHQG-HCM và nhà tài trợ Toshiba.
4. Báo cáo giữa năm:
– Sinh viên được nhận học bổng Toshiba phải làm báo cáo giữa năm học về kết quả học tập của sinh viên kể từ thời điểm được nhận học bổng Toshiba đến thời điểm báo cáo giữa năm.
– Học viên cao học, nghiên cứu sinh được nhận học bổng Toshiba phải làm báo cáo giữa năm học về kết quả học tập và nghiên cứu của mình.
Báo cáo này cần nhận được sự góp ý và có xác nhận về nội dung cũng như về cách trình bày của giảng viên hướng dẫn trực tiếp.
V. Hồ sơ ứng viên cần nộp (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh hoặc tiếng Nhật):
1. Bìa hồ sơ.
2. Lý lịch khoa học có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.
3. Mục đích và kế hoạch học tập, chương trình nghiên cứu.
4. Bảng điểm học tập mới nhất (trong vòng 1 tháng tính đến cuối tháng 8/2023) có xác nhận của đơn vị đào tạo.
5. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).
6. Bằng khen, giấy khen về các thành tích trong học tập và NCKH (nếu có).
7. Thư giới thiệu và xác nhận của Giảng viên hướng dẫn đồng ý hướng dẫn học viên về nội dung cũng như cách trình bày bài báo cáo giữa kỳ.
8. Thư giới thiệu của Ban Chủ nhiệm khoa.
9. Giấy tờ về tình trạng kinh tế của bản thân hoặc gia đình.
10. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới và trong nước (nếu có).

IV/Hình thức và thời gian nộp hồ sơ

Các ứng viên chụp hình/scan  bản chính các loại giấy tờ nêu trên (theo thứ tự) thành 1 file định dạng pdf duy nhất, đặt tên file theo quy định (không dấu): HBTOSHIBA_MSSV/MSHV_HỌ TÊN.

 Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên ở 1 trong 2 cơ sở đồng thời gửi bản mềm hồ sơ theo link https://forms.office.com/r/4r5k46URS2

Hạn chót nộp hồ sơ: 11g00 ngày 21/8/2023.

V/ Tổ chức trao học bổng:
– 50% giá trị học bổng dự kiến trao vào tháng 11 năm 2023 và phần còn lại sẽ trao sau buổi báo cáo giữa kỳ nếu chất lượng của bài thuyết trình và tiến độ nghiên cứu, kết quả học tập được đánh giá xứng đáng với nguồn học bổng.