THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023 (Dành cho sinh viên Đại học)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023 (Dành cho sinh viên Đại học)

THÔNG BÁO HỌC BỔNG VALLET 2023

(Dành cho sinh viên Đại học) 

Học bổng Vallet được ra đời từ hơn 20 năm nay nhằm giúp đỡ các học sinh, sinh viên và các học viên sau đại học Việt Nam có tài năng hoặc xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Học bổng được tài
trợ bởi Tổ chức Khoa học & Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam) cùng Giáo sư Odon Vallet. Việc xét học bổng thường niên được thực hiện căn cứ vào QUI ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ
xét Học bổng Vallet toàn quốc 2022.
Quy trình đăng ký, nộp hồ sơ đến quá trình xét tuyển và công bố kết quả của Học bổng Vallet 2023 như sau:
I. Đối tượng nộp hồ sơ
– Áp dụng cho sinh viên từ năm thứ 2 trở lên, có nhiều tiến bộ trong học tập, chưa được nhận bất cứ học bổng nào trong năm (nếu sinh viên đã được nhận học bổng thì cần kê khai cụ thể khi nộp hồ sơ).
Điểm trung bình: từ 7,5 trở lên trong các học kỳ chính khóa đối với sinh viên các trường tính điểm theo hệ 10 (Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đạị học Kinh
tế Luật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), từ 3.0 trở lên trong các học kỳ chính
khóa đối với sinh viên các trường tính điểm theo hệ 4 (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y-Dược Cần Thơ, Đại học Cần
Thơ).
– Các thành tích khác cũng được xem xét ưu tiên khi tuyển chọn: chứng chỉ ngoại ngữ, các công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố từ năm 2022 (trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022).
II. Giá trị học bổng: 28.000.000 VNĐ (Hai mươi tám triệu VNĐ)
III. Hồ sơ xét học bổng gồm:
Hồ sơ đăng ký học bổng: tất cả hồ sơ minh chứng (theo đúng thứ tự yêu cầu) phải được tạo thành một tập tin duy nhất có định dạng .pdf theo quy định tên: Họ và tên-Tên trường. Ví dụ: Nguyễn Văn
A-ĐHTN.
1. Phiếu đăng ký học bổng
2. Bảng điểm các học kỳ chính khóa. Điểm xét học bổng căn cứ vào điểm TBTL của các học kỳ như sau: ( bảng điểm có xác nhận và đóng dấu của Nhà trường)

* Đối với chương trình có 2 học kỳ chính trong một năm học – tính theo điểm TBTL HK I, HK II năm học 2021-2022 và HK I năm học 2022-2023, không tính điểm học kỳ hè;

* Đối với chương trình có 3 học kỳ chính trong một năm học – tính theo điểm HK I, HK II, HK III năm học 2021-2022 và HK I năm học 2022-2023;
3. Bản mềm các công trình nghiên cứu (chụp trang bìa, trang đầu bài báo và trang cuối bài báo) chưa được dùng để xét thành công học bổng các năm trước (nếu có);
4. Minh chứng của 02 giải thưởng các cấp (nếu có);

5. Bản chụp chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);
6. Minh chứng của 01 hoạt động xã hội (nếu có).
7. Bản chụp CMND/CCCD 2 mặt;
8. Bản chụp thẻ sinh viên;
IV. Quy trình xét
1- Đăng ký và nộp hồ sơ: Hình thức trực tuyến (online) theo đường dẫn: https://forms.gle/PGCEHwX9ZepmVgFL6
a/ Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 22/6/2023;
b/ Thời gian xét học bổng: 22/6/2023 –22/7/2023
c/ Các thông tin của ứng viên đã nộp sẽ được gửi về các phòng chức năng của trường để kiểm tra độ chính xác;
Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai báo hồ sơ trực tuyến, Ban học bổng sẽ: (1) thông báo về trường; (2) không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa; (3)
Ban Học bổng sẽ liên lạc trực tiếp đến ứng viên để phỏng vấn trong trường hợp cần thiết.
2- Công bố kết quả:
Kết quả học bổng sẽ được gửi về trường và email sinh viên do Nhà trường cung cấp, dự kiến giữa tháng 8/2023.
Mọi thắc mắc vui lòng gửi theo đường dẫn: https://forms.gle/wrTbLuPnR4LjH4vb7
Thời gian và địa điểm trao học bổng (dự kiến): Sáng 27/8/2023 tại Nhà hát Thành phố HCM, số 7 Công trường Lam Sơn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh