zoom

zoom

Đăng ký tài khoản mới

Để tạo tài khoản Zoom mới, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

  • Sử dụng trình duyệt bất kỳ (như Chrome, Firefox,..), truy cập vào trang web https://zoom.us.

  • Ở phía bên phải góc trên của trang chủ, chọn SIGN UP, IT’S FREE để đăng ký tài khoản mới

 

 

 

  • Bạn điền địa chỉ email của mình rồi ấn Sign Up.

  • Sau khi bạn ấn Sign Up, Zoom sẽ gửi một email kích hoạt về địa chỉ mail đã đăng ký của bạn, bạn truy cập email, bấm vào Sign In to Zoom để kích hoạt tài khoản.

 

Nhấn Sign In to Zoom để kích hoạt tài khoản

 

 

  • Chọn Sign Up with a Password hoặc Sign In With Google để kích hoạt tài khoản. 

  • Chọn lựa Sign In With Google sẽ giúp sử dụng chung tài khoản với tài khoản email của Google, người dùng không phải nhớ thêm nhiều tài khoản khác).

 

 

 

 Kích hoạt tài khoản Zoom

 

 

 

  • Nhập Họ (Last Name), Tên (First Name), Mật khẩu và xác nhận mật khẩu (Lưu ý: mật khẩu phải có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm ít nhất một chữ cái viết HOA, một chữ cái viết thường, một chữ số) , nhấn Continue. Có thể bỏ qua bước mời bạn bè.