03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC THEO TIÊU CHUẨN ASIIN

03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THAM GIA ĐÁNH GIÁ CHÍNH THỨC THEO TIÊU CHUẨN ASIIN

Nhằm nâng cao các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu giáo dục chất lượng cao cho người học và xã hội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thường xuyên thực hiện tự đánh giá và bám sát theo các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục của các tổ chức kiểm định có uy tín trong nước và thế giới. Trong đầu năm 2023, 03 chương trình đào tạo Hệ Đại học chính quy của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tiến hành đợt đánh giá chính thức theo tiêu chuẩn ASIIN, bao gồm: Cử nhân Toán học, Cử nhân Vật lý học, Cử nhân Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông.

Đây là lần đầu tiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tham gia kiểm định cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics), một tổ chức kiểm định uy tín trong hệ thống của Hiệp hội kiểm định chất lượng đại học châu Âu (ENQA). Tại Việt Nam, ASIIN được thực hiện các hoạt động đánh giá, công nhận đối với cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Tổ chức này sẽ đánh giá toàn diện các chương trình đào tạo ở nhiều khía cạnh bao gồm chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, và kết nối giữa nhà trường, sinh viên, với doanh nghiệp.
Chương trình kiểm định chi tiết

Đoàn kiểm định bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực về công nghệ và kỹ thuật của ASIIN đến từ CHLB Đức với đại diện dẫn đoàn là Tiến sĩ Andrea Kern.

Nội dung của đợt kiểm định được tập trung xoay quanh các vấn đề chủ chốt và cần thiết nhằm đánh giá: quy trình tuyển sinh và yêu cầu đầu vào đảm bảo chất lượng; chiến lược và khung chương trình giảng dạy; trình độ, chất lượng và lực lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất hiện có đáp ứng nhu cầu và yêu cầu học tập của sinh viên; nội dung chương trình học, công tác và kế hoạch đảm bảo chất lượng học tập, sự kết nối giữa nhà trường và sinh viên; chuẩn đầu ra và các cơ hội việc làm hoặc học tập nâng cao của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ngoài việc nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, đoàn kiểm định còn được hướng dẫn tham quan thực tế các cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và phỏng vấn các đối tượng liên quan để có thể đánh giá một cách toàn diện và công tâm.

Trải qua 02 ngày làm việc, nhà trường đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía Đoàn chuyên gia về những điểm mạnh của các chương trình đào tạo, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm cải tiến và hoàn thiện hơn về các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hy vọng các chương trình đào tạo tham gia kiểm định ASIIN chính thức sẽ nhận được kết quả và công nhận trong thời gian sớm nhất.