[AUF] Hội thảo trực tuyến “Sử dụng ChatGPT trong giảng dạy đại học”

[AUF] Hội thảo trực tuyến “Sử dụng ChatGPT trong giảng dạy đại học”
 
Phòng QHĐN kính chuyển tiếp thông tin từ AUF về hội thảo trực tuyến “Sử dụng ChatGPT trong giảng dạy đại học”, do Trung tâm CNF  Hà Nội tổ chức.

Thời gian: ngày 08/11/2023, từ 10:00 đến 12:00.
Phương thức: trực tuyến qua Zoom.
Báo cáo viên: TS Hồ Tường Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt.
 
Đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/e/hXb4pf4pD6
Hạn chót: ngày 05/11/2023.
 
Trân trọng.