Call for research proposals: Solutions for AMR (Ruminants and Aquaculture) – 30 October

Call for research proposals: Solutions for AMR (Ruminants and Aquaculture) – 30 October

P.QHĐN xin chuyển tiếp thông tin từ Đại Sứ Quán Anh, Hà Nội về:

Kính gửi các nhà nghiên cứu khoa học,

Đại sứ quán Anh xin chuyển tiếp thông tin từ Quỹ GAMRIF thuộc Bộ Y tế Anh về chương trình tài trợ nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống kháng thuốc trong ngành chăn nuôi gia súc và thủy sản.

 

Quỹ GAMRIF (Anh) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC) đang hợp tác triển khai chương trình toàn cầu Innovative Veterinary Solutions for Antimicrobial Resistance (InnoVet-AMR) 2. Chương trình hiện đang mời nộp đề xuất nghiên cứu ứng dụng để tìm các giải pháp thay thế, giảm sử dụng thuốc kháng sinh trong ngành chăn nuôi gia súc và thủy sản tại các nước đang phát triển.

 

  • Ngành thủy sản: các giải pháp phòng ngừa và điều trị thay thế thuốc kháng sinh (có thể bao gồm lĩnh vực văc-xin)

 

  • Ngành gia súc: các giải pháp phòng ngừa và điều trị thay thế thuốc kháng sinh (KHÔNG bao gồm lĩnh vực văc-xin)

 

Giá trị tài trợ: khoảng 1 triệu Bảng/dự án 32 tháng.

 

Các Trường/Viện Nghiên cứu Việt Nam có thể đứng tên chủ trì đề xuất hoặc nộp chung với tối đa 2 Viện/Trường khác. Các doanh nghiệp có thể tham gia nếu là doanh nghiệp SME trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

 

Thông tin chi tiết về chương trình, kính mời các anh/chị đọc kỹ tại các đường link dưới đây và xem file đính kèm.

 

https://idrc-crdi.ca/en/initiative/innovet-amr-innovative-veterinary-solutions-antimicrobial-resistance

 

https://idrc-crdi.ca/en/faq-global-call-research-proposals-innovative-veterinary-solutions-antimicrobial-resistance-innovet

 

Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2023.