Danh mục: Thông tin hoạt động Khoa học – Công nghệ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Bài viết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:                     –  BAN CHỦ NHIỆM KHOA;                                        –  TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;                     –  GIÁM ĐỐC TRUNG...

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NV KHCN CẤP QUỐC GIA 2025 THUỘC CT KHCN HỖ TRỢ NCPT VÀ ƯDCN CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0 MÃ SỐ 4.0/19-30
Bài viết

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NV KHCN CẤP QUỐC GIA 2025 THUỘC CT KHCN HỖ TRỢ NCPT VÀ ƯDCN CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0 MÃ SỐ 4.0/19-30

Theo công văn số 596/SKHCN-QLKH ngày 25/3/2024 của Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0 mã số...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM MỚI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2025 – GIAI ĐOẠN ĐỀ XUẤT
Bài viết

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM MỚI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2025 – GIAI ĐOẠN ĐỀ XUẤT

Theo công văn 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/3/2024 của ĐHQG-HCM về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025, Phòng KHCN kính chuyển thông tin  đề nghị các đơn vị phổ biến và đẩy mạnh đăng ký thực hiện các nhiệm vụ mở mới sẽ thực hiện từ năm 2025. Link G.Form đăng ký...

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VẬT LIỆU TỪ TIÊN TIẾN VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ 5
Bài viết

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ VẬT LIỆU TỪ TIÊN TIẾN VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ 5

Hội thảo Quốc tế về Vật liệu Từ tiên tiến và Ứng dụng lần thứ 5 (The 5th International symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications, ISAMMA 2024) sẽ được tổ chức tại Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình từ ngày 4-7 tháng 8 năm 2024. Hội thảo là cơ hội để các...