CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ VÀ RA MẮT CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN CỰU SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGỘ VÀ RA MẮT CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN CỰU SINH VIÊN

Tối ngày 28/10/2022, Ban Đại diện lâm thời Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học Sài Gòn – Tổng hợp – Khoa học Tự nhiên (gọi tắt là cộng đồng CSV Khoa học) đã tổ chức Chương trình hội ngộ và ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Khoa học “C-100 Club” tại Khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers.

C-100 Club là một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời trên tinh thần tự nguyện của các thành viên là doanh nhân – cựu sinh viên tại trường. Với số lượng mong muốn bước đầu 100 thành viên và mở rộng hơn nữa trong tương lai, CLB tập hợp những doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực, hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong các tập đoàn, công ty.

Ban đại diện lâm thời Cộng đồng CSV cho biết, C-100 sẽ là đơn vị chủ lực, nòng cốt, là hạt nhân để thúc đẩy, tiên phong xây dựng các hoạt động của Cộng đồng Cựu sinh viên.

Ông Đinh Hà Duy Linh – Trưởng Ban Đại diện lâm thời Cộng đồng Cựu sinh viên Khoa học giới thiệu về Câu lạc bộ

PGS.TS. Trần Cao Vinh – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH KHTN phát biểu

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu sinh viên Khoa học

Ngày 19/11 sắp tới, Cộng đồng CSV Khoa học sẽ tổ chức đại hội bầu ban đại diện, lần thứ I. Vai trò của cộng đồng cựu sinh viên là góp phần xây dựng thương hiệu giáo dục “Đại học Khoa học Tự Nhiên”, gắn kết và có những hoạt động thiết thực cho toàn thể Cộng đồng Cựu sinh viên, sinh viên và nhà trường, cùng nhau hỗ trợ cho chiến lược “tự chủ” của trường một cách dài hạn, bền vững và mang lại giá trị cụ thể về đào tạo nhân lực, về thành quả nghiên cứu cho cộng đồng, xã hội.

Với mục tiêu đó, ban đại diện lâm thời cùng toàn thể nhà trường hy vọng sẽ kết nối được nhiều hơn nữa những thế hệ sinh viên Khoa học Sài Gòn – Tổng hợp – Khoa học Tự nhiên đã ra trường và mong muốn “trở về”, cùng xây dựng và phát triển.

Một số hình ảnh kỷ niệm tại chương trình: