CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NĂM 2023 THEO CÁC PHƯƠNG THỨC 2-4-6

CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NĂM 2023 THEO CÁC PHƯƠNG THỨC 2-4-6

Ngày 29/6, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2023 của các phương thức xét tuyển sớm, bao gồm: Phương thức 2 (ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM), Phương thức 4 (xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM), Phương thức 6 (xét tuyển theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp kết quả học tập THPT).

Điểm chuẩn các phương thức sớm của trường tăng ở nhiều ngành, trong khoảng từ 20-50 điểm so với năm trước. Trong đó, ngành Khoa học Máy tính (Chương trình Tiên tiến) điểm chuẩn xét từ kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM là 1.035, điểm cao nhất từ trước tới nay của trường và của các ngành thuộc ĐHQG-HCM. Cũng là ngành này ở Phương thức 2, điểm chuẩn tròn 10.

– Điểm chuẩn trúng tuyển Ưu tiên xét tuyển thẳng:

– Điểm chuẩn trúng tuyển Ưu tiên xét tuyển:

– Điểm chuẩn xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Đánh giá Năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023:

– Điểm chuẩn xét tuyển theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp kết quả học tập THPT:

CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

  • Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển được Trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp Trung học phổ thông. Trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.
  • Từ 16 giờ 00, ngày 29/6/2023: Thí sinh tra cứu danh sách đủ điều kiện trúng tuyển các Phương thức 2,4,6 tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua.
  • Từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2023: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký, điều chỉnh, bổ sung Nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành/nhóm ngành hoặc chương trình đào tạo theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên cao nhất.
  • Trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2023, Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức cho thí sinh vào đại học năm 2023.
  • Sau ngày công bố kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến (đợt 1) trên Hệ thống trước 17 giờ 00 ngày 06/9/2023.
  • Từ ngày 04/09/2023 đến ngày 08/09/2023, Trường sẽ thông báo lịch nhập học chi tiết cho từng thí sinh trong thời gian này.
  • Thủ tục nhập học Trường sẽ thông báo chậm nhất là ngày 20/8/2023 trên trang thông tin điện tử của Trường.
  • Thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và thường xuyên theo dõi trang thông tin của Trường tại địa chỉ: https://tuyensinh.hcmus.edu.vnhttps://www.hcmus.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất.